Frivillige på Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Frivillige på Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Internetpublicering af historiske data


Siden april måned 2006 har det været muligt at arbejde som frivillig ved Esbjerg Byhistoriske Arkiv med indtastning af oplysninger med henblik på Internet publicering. Der er aktuelt tilknyttet 32 frivillige, som arbejder 1 – 3 gange om ugen, med et individuelt omfang varierende fra 3 til 9 timer pr. uge. Hovedparten af de frivillige arbejder med forskellige indtastningsopgaver.

På Esbjerg Byhistoriske Arkiv er der gennem årene modtaget en mængde materiale, som det ikke er muligt at gøre tilgængeligt for offentligheden med den eksisterende bemanding. Det drejer sig om forskellige arkivalier, billeder, udklip fra dagblade m.m. som sædvanligvis har været omfattet af arkivets virke, men også om ekstraordinære opgaver, der med fordel kan registreres og have interesse for andre, ikke mindst slægtsforskere.
Disse ekstraordinære opgaver kan dreje sig om personoplysninger fra skatte mandtalslister eller skattebøger, byrådets forhandlingsprotokoller og protokoller over optagelser fra fotografer. Til brug for registreringen er der oprettet databaser i Access, hvor indtastningen foregår på computer via de oprettede formularer.
 
For at løse denne opgave har arkivet fået tilknyttet frivillige til at indtaste oplysningerne i databaser til internetpublicering. Arkivet var, blandt andet gennem Sydvestjysk Egns- og Slægtshistorisk Forening, SESF, i kontakt med interesserede brugere, som dels deltager i diverse arrangementer og udflugter og dels på egen hånd benytter arkivet. Flere andre brugere af arkivet har efterfølgende henvendt sig til for at give en hånd med ved arkivets arbejde.
 
Som frivillig medarbejder ved Esbjerg Byhistoriske Arkiv bestemmer man naturligvis selv hvor mange timer man vil arbejde om ugen. Af hensyn til udnyttelsen af vore computere har det dog været nødvendig, at skemalægge timerne indenfor bestemte tidsintervaller. Vi har plads ved computerne til fire Frivillige medarbejdere ad gangen. I det daglige arbejde, ser man altså ikke hele gruppen af frivillige, men blandt andet for at skabe et kendskab til de øvrige kolleger, inviterer vi til to sociale/faglige arrangementer om året.
 
Status på registrering
Under menupunktet Esbjerg historie findes en række databaser med oplysninger indtastet af frivillige tilknyttet arkivet. Nedenstående er de databaser nævnt, som de frivillige fortsat indtaster oplysninger i.
  • Borgerdatabaserne fra Skattemandtalslisterne. Der indtastes for øjeblikket fra 1924 Desuden har vi startet indtastning af oplysninger om fraflytninger 1904 - 1911. Disse oplysninger publiceres i en særskilt database.
  • Trykte Skattebøger: Der indtastes fortsat oplysninger fra både Esbjerg og Jerne. Vil løbende blive opdateret.
  • Sager fra Byrådets forhandlingsprotokoller. Der vil løbende være opdateringer medyderligere indtastninger.
  • Sager fra Sognerådsprotokoller. Indtastningen er afsluttet for Bryndum, Vester Nebel og Bryndum/Vester Nebel sogneråd. Der tastes for øjeblikket oplysninger fra Jerne, Guldager og Grimstrup sogneråd
  • Fotograf Peter Nissens negativprotokoller. Vil løbende blive opdateret med både nyere og ældre negativer.
  • Begravelsesprotokoller. Kirkegårdene i Esbjerg
  • Begravelsesprotokoller
  • Erindringsdatabasen. Registrering af en række personlige beretninger, som vi har skannet, således at de kan læses på vores hjemmeside.