Arkiver, private

Privatarkiver

Sektionen for privatarkiver indsamler, opbevarer og formidler Esbjergs historie via arkivalier, fotos, film m.m. fra borgere, virksomheder og foreninger med tilknytning til Esbjerg. 

Det indkomne materiale registreres løbende i arkivets registreringsdatabase Arkibas. De offentliggjorte registreringer kan du se på arkiv.dk, og finder du ikke det du søger her, er du velkommen til sende os en forespørgsel eller henvende dig på læsesalen.

Foruden en lang række virksomhedsarkiver, foreningsarkiver og private borgeres arkiver indeholder arkivet også en omfattende fotografsamling med afleveringer fra en lang række Esbjerg-fotografer.