Tidligere aktiviteter

Tidligere aktiviteter

Mit Esbjerg
6 tirsdag formiddage hen over oktober til december 2012 var 40 deltagere samlet for at høre nye som gamle esbjergensere fortælle om deres Esbjerg. Denne sæsons fortællere var: Integrationskonsulent Nidhal Ridha, fhv. chefsygeplejerske/forstanderinde mm. Aja Høy-Nielsen, fhv. leder af rigspolitiets færdselsafdeling i Esbjerg, byrådsmedlem mm. Henrik Vallø, fhv. lærer og menighedsrådsformand Elvin Martinsen, dr. phil og direktør for Sydvestjyske Museer Flemming Just, aktiv pensionist Rita Grummesgaard og Biskop i Ribe Stift Elisabeth Dons Christensen.

På billedet ses Aja Høy-Nielsen fortælle om Spangsbjerg.

Infomøde om Esbjerg Byhistoriske Arkivs databaser
Torsdag, den 23. februar 2012 blev informationsmødet om søgning i Esbjerg Byhistorisk Arkivs databaser afholdt med 39 deltagere. Et tilsvarende møde blev afholdt den 1. februar med 22 deltagere. E-arkivar Toke Jensen og Projektmedarbejder Henning Jessen viste, ved hjælp af forskellige eksempler, hvorledes man bedst kan finde det man søger efter. Informationen var koncentreret om søgning i Borgerdatabaserne, Byrådets forhandlingsprotokoller, Søulykker/Fiskekuttere, Esbjerg Billeddatabase og Historisk Atlas samt muligheden for at finde oplysninger om samme hændelse eller person i flere kilder – eksempelvis en forulykket fiskekutter. 


Barn af Esbjerg
Fortællerækken Barn af Esbjerg består af seks fortælleformiddage hvor personer, der er født og opvokset i byen fortæller deres historie. Torsdag d. 30. oktober 2008 blev den anden formiddag i rækken afholdt, og her havde Carl-Johan Grabe sagt ja til at fortælle om sin Esbjerg-baggrund. Carl-Johan Grabe (født 1941) er født, opvokset og har med få afbrydelser (militærtjeneste) altid været bosat i Esbjerg.

Formiddagen begyndte for de 40 deltagere med kaffe, morgenbrød, sang og hyggeligt samvær.

Aftentur til Møgeltønderkirke
Tirsdag d. 16. september havde arkivet en aftentur til Møgeltønder Kirke. Kirken var som bekendt i maj måned 2008 ramme om Prins Joacims andet bryllup. Kirken er speciel i sin indretning og fortæller også sin egen historie om mødet mellem dansk og tysk.

De 70 deltagere på udflugten fik rundvisning og fortællinger om kirken og dens historie af en lokal guide. Nedenstående er et udpluk af billeder fra besøget i Møgeltønder Kirke.

Efter besøget i kirken, var der kaffebord på Møgeltønder Vesterkro.

Kulturhistorisk hverdagstur til Langeland
I forlængelse af kurset i Dansk udenrigspolitiks historie arrangerede Esbjerg Byhistoriske Arkiv en tur til Langeland, hvor bl.a. Langelandsfortet - ét af Danmarks få koldkrigsmuseer blev besøgt.