2016

Årsberetning 2016

Et år i et arkiv er fyldt med mange forskellige episoder, der illustrerer virksomheden vældig godt. F.eks. tror nogle nok, at alt i arkivverdenen er blevet digitalt, men der afleveres stadig mange arkivalier i papirform, selv om vi befinder os i papirarkivaliernes efterår. En dag kom en kvindelig arkivgæst på vej op ad trappen til læsesalen synligt foruroliget og spurgte bekymret: »I er vel da ikke ved at flytte?«. »Nej«, lød svaret, »vi er blot blevet betænkt med 39 flyttekasser med negativer fra én af byens reklamefotografer, som stod for at skulle flytte og nu ikke længere ville have sine tusindvis af gamle optagelser med«. Han havde erkendt, han formodentlig kun ville få begrænset brug for dem i fremtiden, men på den anden side vidste han også, at de mange optagelser fra Esbjerg-virksomheder og af deres produkter siden 1970’erne på den lange bane vil udgøre en enestående indgang til byens industrihistorie. Det var vi enige med ham i, og vi var derfor glade for at blive betænkt og skyndte os straks at takke ja, selv om afleveringen udfordrede os på pladsen.

Vi er således glade for, at »gammeldags arkivalier« som breve og regnskabsbøger finder vej til os samtidig med, at det digitale tager over. Vi forsøger så også at følge med i digitaliseringen ved at sætte strøm til så meget af det gamle materiale som muligt. Ellers kommer det let til at lejre sig i glemslens hule.

I 2016 har Esbjerg Byhistoriske Arkiv modtaget 150 indleveringer, og de omfatter bl.a. Lyt Aktivt, fotoalbum fra Strømpehuset, Isværkernes Fællesklub, Radioforhandler Aage Hass i Kongensgade 28, videofilm om Musikhus Esbjergs tilblivelse, yderligere materiale fra fhv. borgmester Henning Rasmussen, en masse materiale om bl.a. Marbæk-området og Marbæk Vandværk, skoleprotokoller fra Gjesing Skole, som en tidligere Gjesing-dreng var kommet til at bemægtige sig – og også havde tegnet i, billeder fra en esbjergensers ophold i Argentina i 1920’erne og begyndelsen af 1930’erne, Jerne Børnehave, Esbjerg Bådeklub, materiale efter Claus Sørensen, som blev afleveret i den skibskiste, han havde med på sin rejse til USA i 1906, Esbjerg Møllelaug, billeder fra den legendariske Seminarierevy og materiale fra Bostedet Vinklen. Dertil kommer et væld af løse fotos, sommetider i forbindelse med en forespørgsel eller lignende. Det blev f.eks. tilfældet med en henvendelse fra England, hvor det lykkedes at opspore efterkommerne efter en esbjergenser, der havde været krigssejler under 2. Verdenskrig. Den mest specielle aflevering i 2016 var 56 cykeltasker fyldt med numre af SGI-Ugenyt, Gammelt & Nyt eller tilsvarende navne, som SGIs klubblad har haft til forskellige tider. Vi har abonneret på bladet fra begyndelsen af 1980’erne, men havde nok opgivet nogensinde at få det komplet – altså lige indtil cykeltaskerne dukkede op, for sandelig om det ikke lykkedes os at genskabe en komplet serie fra 1951 til 2004. Det var blot én af mange overraskelser i 2016.

Der arbejdes på at digitalisere og registre det afleverede materiale – men: Det kan være svært at følge med. Også fordi andre opgaver skal løses. F.eks. er vi i gang med at digitalisere mange af vores glasplader, som i tidernes morgen blev udskilt fra fotograf Bjerknæs og/eller fotograf Søndergaards arkiver. De har stået opdelt efter person og emne uden hensyntagen til det fotografmæssige ophav. Digitaliseringen af negativerne kombineret med indtastningen af fotografernes negativprotokoller giver ikke blot en mulighed for at få billederne identificeret, men også dateret præcist. Det er ikke så lidt af et puslespil, arkivar Lars Hyldahl Brockhoff har kastet sig over, men med absolut gode resultater. Eksemplet illustrerer vældig godt, hvordan frivilliges indtastninger supplerer og beriger, hvad allerede findes i arkivets samlinger, men som ikke har kunnet registreres præcist før nu.

En del af medarbejderne i Esbjerg Byhistoriske Arkiv arbejder med kommunens arkiver, og det er ikke blot arkivalier i papir, men også digitale arkivalier. I §7-sektionen, som afdelingen kaldes internt, har der bl.a. været fokus på skolernes arkiver, for lige før den store skolereform med fusion af kommunens mange skoler til syv større enheder, var vi i forbindelse med alle kommunale skoler for at hente deres papirarkiver ind til Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Disse mængder papir har givet arbejde til en arbejdsdag eller tre. Og så er vi slet ikke fået kigget på alle de fotografier, der er afleveret sammen med skolearkiverne. Ordning af arkivet fra Ribelund har også stået på listen over årets arbejdsopgaver. Ordningsopgaver er der således nok af, men de afvikles løbende mellem arkivadgangssager m.m., hvor antallet er stigende. I forbindelse med ordningen registreres arkiverne i Arkibas5, og via hjemmesiden arkiv.dk kan man som borger løbende følge med i, hvad der er blevet registreret.

Arkiv.dk er én måde at følge med i, hvad der sker i arkivet, men det giver dog langt fra det fulde billede af, hvordan Esbjerg Byhistoriske Arkiv og dets samlinger benyttes. Brugen af vores hjemmeside fremgår nemlig ikke deraf. På eba.esbjergkommune.dk findes nemlig de mange populære databaser – altså de indtastninger, som fortrinsvis frivillige medarbejder ved arkivet taster i. Tallene er så høje, at de virkelig kan overraske: F.eks. havde en af vores sider ifølge hjemmesidens statistikmodul haft 120.000 besøgende på en enkelt dag i december. Selv om vores julekalender 2016 var meget populær, og det var fristende at bruge tallet, tilsagde almindelig kildekritik os at omgå det med forsigtighed.

Winston Churchill har udtalt: »Den eneste form for statistik, du kan tro på, er den du selv har haft gennem hænderne«. Og det gjorde vi så. Tallet blev noget anderledes, men er stadig flot. På arkiv.dk har vi haft 26.510 søgninger, og af dem var 21.456 unikke. På vores hjemmeside med de mange databaser har der været 30.562 besøgende, og i den forbindelse kan jeg nævne, at de kommunale begravelsesprotokoller er de mest besøgte. Det tyder på, mange slægtsforskere har været forbi. Groft regnet har vi haft 52.000 virtuelle besøgende i 2016 eller næsten 45% af Esbjergs befolkning!

De virtuelle brugere kommer dog mange andre steder fra end Esbjerg Kommune, for med digitaliseringen er lokalhistorien blevet global. Man kan jo godt sidde på Læsø eller i New Zealand og slå op i begravelsesprotokoller eller i fotografernes negativprotokoller finde ud af, om familien er blevet fotograferet hos Peter Nissen eller andre af byens fotografer. Og man kan gøre det døgnet rundt – det digitale supplementet til det fysiske besøgssted er vældigt godt, men det er også værd at nævne, at vi i 2016 har oplevet gæster på læsesalen, som gjorde turen fra Frederikshavn til Esbjerg for at arbejde videre med nogle af de oplysninger, de havde fundet i databaserne.

Vi oplever nemlig ikke et fald i antal læsesalsgæster som andre arkiver. Det kan bl.a. hænge sammen med vores omfattende kursusaktivitet, foredrag, billedaftener og kurser som På opdagelse i din kommune Esbjerg og Mit Esbjerg, som Gudrun Arnborg blev leder af i 2016. Vi hylder stadig Grundtvigs påpegning af betydningen af »Det Levende Ord«, selv om digitaliseringen både er fantastisk og en kæmpe lettelse for alle. Interessen for »Det levende ord« opleves også uden for huset ved byvandringer og foredrag. I 2016 har der været 139 sådanne arrangementer med 4.251 deltagere. Tilbuddet om foredrag, byvandringer m.m. bruges af privatpersoner, foreninger, skoler og virksomheder, og deltagerne fordeler sig aldersmæssigt fra børnehavebørn til seniorer sidst i 80’erne.

Populariteten i formidlingsarrangementerne ses bl.a. på billetsalgsdagene, hvor der tidligt om morgenen er kø foran arkivets dør. Ved billetsalg den 9. august mødte de første frem kl. 06.10, blev forholdsvis hurtigt lukket ind, selv om en enkelt var mødt velforberedt op med en campingstol. Kønumre blev uddelt fra kl. 7.00 – og lynhurtigt var vi oppe på nr. 77. En væsentlig forklaring var dog, at vi begyndte med nr. 50! Der var udsolgt i løbet af en time.

Et række specielle formidlingsarrangementer fandt sted i slutningen af juli – for FOF havde bedt arkivet medvirke ved deres sommerskole for flygtninge. Vores bidrag var byvandringer, og der blev afholdt i alt fem af 3½ times varighed og 7,5 km længde. Det var anderledes byvandringer, måske snarere en vandrende sprog- og kulturskole. I hvert fald lærte deltagerne, hvad ordet vandring betød, for flere gange inden vi forlod samlingsstedet, lød spørgsmålet: »Tager vi bilen eller bussen?«, men da sommerskolen først og fremmest var en motionsskole, var svaret givet på forhånd.

Som nævnt har der været og vil der være fokus på digitalisering. Frivillige for Idræt er nået langt – samlingerne fra det tidligere Esbjerg Idrætsarkiv er gennemgået og registreret, og på DGI-området skrider arbejdet også hastigt fremad. Et af de nye projekter der er bl.a. publicering af video og film.

Fra frivillige i øvrigt har der været god gænge i arbejdet med indtastninger, selv om projektleder Henning Jessen fratrådte den 1. juli på grund af pensionering og ikke blev erstattet. Til gengæld kom flere af arkivets faste medarbejdere ind over frivillige-området for at sørge for indtastningsopgaver, og andre har taget sig af gennemgang og publicering af databaserne. Det betyder, at der stadig tilføres databaserne væsentligt indhold.

I 2016 kom genudgivelsen af Arkivnyt i gang – der nåede at udkomme to numre, og decembernummeret svulmede til 30 sider og blev et helt julehæfte. Flere numre venter i 2017 – fire er foreløbig planlagt. For redaktionen står Peter Bak, K. A. Gorritzen, Aja Høy-Nielsen og Flemming Køhler, ligesom de er flittige bidragsydere.

Næstsidste formidlingsindslag i 2016 stod Henrik Flohr og Søren Abildtrup Molbech for, og det var årets julekalender. De kom hurtigt på den idé at bringe lokale historier i de daglige kalenderindslag, og bidragene fandt de fortrinsvis blandt husets frivillige. Det betød, at rigtig mange har kunnet nikke genkendende til fortællingerne, så derfor blev julehistorierne 2016 meget populær læsestof.

Som altid blev arbejdsåret 2016 afsluttet med »Nytårskur« og udstillingsåbning. Igen var der flot fremmøde, og de ca. 150 deltagere nød et par hyggelige timer i hinandens selskab og ikke mindst at se udstillingen Fra alle jer til os 2016. Den viste eksempler på årets indleveringer.

Omtrent midtvejs i et travlt arkivår fandt en større organisatorisk ændring sted med virkning fra 1. maj 2016. Arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen blev sammen med bibliotekschef Annette Brøchner Lindgaard løftet ind i ledelsesteamet under Kultur således, at de begge fortsatte som ledere af henholdsvis Arkiv og Bibliotek, men derudover skal indgå i et tværgående ledelsesteam inden for Kultur. I 2016 har det først og fremmest betydet mange flere møder, men på den længere bane skal det medvirke til en oprustning af kulturlivet i Esbjerg Kommune.