2008

2008

Hvor 2007 måske var et år, hvor alt skulle finde sin nye plads, blev 2008 året, hvor hjulene for alvor begyndte at køre i det gamle, høje gear. Der har været travlhed på alle fronter, og fine resultater er nået. Der blev endog sat nye ting i gang. Det gælder bl.a. byvandringer på dansk, engelsk og tysk arrangeret sammen med Esbjerg Turistkontor og udgivelsen af det digitale nyhedsbrev Arkiv Nyt, der udkom første gang i august 2008.
 
Privatarkivsektionen har lavet to udstillinger. Den ene handlede om Spangsbjerg Sanatorium, som kunne fejre 100 års jubilæum i august. Udstillingen blev til i samarbejde med fhv. sygeplejerske Aja Høy-Nielsen og handlede om livet som tuberkulosepatient. Billederne var fra arkivets egen samling, ligesom Aja Høy-Nielsen havde suppleret med privatfotos lånt af tidligere patienter. Til ”nytårskuren” lavede sektionen udstillingen Fra alle jer til os 2008, som er en årligt tilbagevendende udstilling på arkivet. Her benyttedes udelukkende de indkomster, som arkivet har modtaget i årets løb.
 
Privatarkivsektionen har også andre funktioner. Den skal bl.a. holde styr på afleveringer og sørge for, de løbende bliver registreret. I 2008 modtog Esbjerg Byhistoriske Arkiv 147 forskellige indkomster. Såvel disse som ældre indleveringer er der blevet arbejdet med at registrere, og i alt nåede afdelingen at afslutte registreringen af 71 arkivfonde. Her kan bl.a. nævnes Radio Victor, Esbjerg Musikhus, Esbjerg Fiskernes Indkøbsforening, Initiativgruppen bag Mennesket ved havet og DFDS. Billedsamlingen voksede med 7.188 nyregistreringer. En stor del af disse var Tonny Sørensens husbilleder, der blev bragt i Esbjerg Ugeavis fra ca. 1980-1992 samt billeder fra gammel samling, der blev affotograferet og registreret i Arkibas. Derudover godkendtes en del tidligere registrerede billeder, heraf en del gamle Knud Rasmussen billeder, der har været bragt i dagbladet Vestkysten. Udklipssamlingen har også været i registreringsfokus, og den er vokset fra med 1.026 numre, hvoraf er en stor del overført fra gammel samling. Sektionen forsøger løbende at registrere fra gammel samling, så arkivets materiale efterhånden alene skal søges via Arkibas. Samlingen af småtryk (M-samlingen) voksede med 263 eksemplarer.
 
En helt speciel arbejdsopgave i 2008 var klargøring af data i Arkibas3 til overførsel til Arkivas4. Det har været et stort og tidskrævende arbejde, men uomgængeligt, hvis vi vil have data overført til den nye windowsbaserede version 4. Apropos registrering: Vores digitale billedregistreringsystem NTphoto har ikke fungeret godt i 2008, og fejlene blev efterhånden så mange, at vi holdt helt op med at bruge systemet til andet end søgninger, indtil en opgradering kan påbegyndes lige efter årsskiftet. I 2008 fik vi skannet 1.572 billeder fra arkivet samlinger, og der blev skannet 153 Peter Nissen-negativer. Der vises pt. 7.169 digitale billeder på hjemmesiden.
 
Siden april måned 2006 har der ved Esbjerg Byhistoriske Arkiv været tilknyttet frivillige, som har opgaver med indtastning af oplysninger, som skal offentliggøres via vores hjemmeside. Ved årsskiftet 2008/2009 var der tilknyttet 12 frivillige, som arbejder hver uge i et individuelt omfang, varierende fra fire til otte timer. De fleste har været med siden begyndelsen.
Indtastningen har foregået hele året, og kort før årsskiftet 2008/2009 er der indtastet følgende:
 
  • Borgerdatabasen fra Esbjergs skattemandtalslister: I listen fra 1909 er indtastet ca. 7.000 personer, listen fra 1914 med 18.000 personer er færdiggjort, og indtastningen af listen fra 1919 er netop påbegyndt.
  • Trykte skattebøger, Esbjerg: 1902,1903, 1905, 1913, 1917, 1932, 1946 og en stor del af 1956. I alt godt 70.000 personer.
  • Trykte skattebøger, Jerne:1929, 1933 og 1937. I alt 12.800 personer.
  • Sager fra Esbjerg Byrådets forhandlingsprotokoller for årene 1.6.1918 – 31.3.1929, i alt ca. 5.000 sager.
  • Sager fra Vester Nebel/Bryndum Sogneråds forhandlingsprotokoller for perioden 1842-1943, 5.989 sager.
  • Fotograf Peter Nissens negativer. Knap 8.000 optagelser fra tidsrummet 1954-1961 er registreret, heraf er ca. 300 skannet.
  • Guldager Sogneråds forhandlingsprotokoller. Fra 1905–1936 er der indtastet 2.300 sager.
  • Sydvestjyske Fiskekuttere. Oplysninger om kuttere fra Esbjerg, Fanø, Ribe og Varde fra Aarbog for den danske Fiskerflaade er indtastet for perioden 1894-1924, i alt 5.240 kuttere, hvoraf mange selvsagt er gengangere, da kutterne indtastes for hvert år.
  • Søulykker. Fra Dansk Søulykkestatistik er oplysninger om alle søulykker med relation til Esbjerg eller Fanø indtastet for perioden 1894-1926, i alt knap 1.000 hændelser.
 
De indtastede oplysninger skal dog ikke blot findes på arkivet, men også publiceres på Internettet. Foreløbig er Borgerdatabasen for 1909 er ajourført og sammen med en del af 1914 lagt på nettet. De øvrige indtastede oplysninger er endnu ikke offentliggjort, men det forberedende arbejde er nu så fremskredet, at vi forventer en offentliggørelse i løbet af 2009.
 
Selv om formidling på Internettet spiller en stadig rolle, er der stadig mange direkte forespørgsler til arkivet. En helt speciel type forespørgsler er kommet til – det er henvendelser fra Sikringsstyrelsen, som godt nok kun nåede at udgøre 22 stk. i de tre måneder af 2008, vi nåede at have ansvar for at besvare dem, men som fylder meget tidsmæssigt, idet de handler om at bekræfte borgeres konkrete bopælsadresser i Esbjerg. Det kan være tidskrævende, som mange af de andre forespørgsler også er. Det bliver derfor stadig hyppigere nødvendigt at fortælle, at man er velkommen til at lave undersøgelsen selv på læsesalen – ellers må vi kræve betaling for den anvendte tid. I alt 165 forespørgsler er registreret i 2008, men de omfatter ikke de mange telefoniske forespørgsler, som klares umiddelbart.
 
Elektronikkens fremmarch betyder et mindre fremmøde på læsesalen end normalt, dog med enkelte undtagelser. Når billetsalget til foredragsrækker og kurser begynder, står folk i kø som til et januarudsalg. Da der er ”mange gamle ben” blandt folk i køen, har vi valgt at åbne Samlingssalen som ”varmestue” fra kl. 08-10 med mulighed for at sidde ned og få en kop kaffe. Det har fungeret godt og er også blevet vel modtaget. Interessen for Hanna Iversens kurser er intakt. I foråret besøgte kursusrækken På opdagelse i din kommune Esbjerg Agroferm, Esbjerg Handelsskole, Esbjerg Erhvervsudvikling, Ugeavisen Esbjerg, Idrættens Hus/Esbjerg Idrætsarkiv, Esbjerg Byfond og Roborg/Sneum Sluse og Kammerslusen. I efteråret var besøgsmålene Nybrogård, Riber Kjærgård, Danske Bank og Posthuset på Torvet i Esbjerg, Valsemøllen, Semco Maritime A/S, Rudolf Steiner Skolen og Snoezelhuset, Steelcon Stålskorstene og Hotel Britannia. Serien børn af Esbjerg har også sit store, faste publikum. I foråret 2008 var fortællerne Hans Tyrrestrup, Paul Rosendahl, Poul Madsen, Inge Nybro Laugesen, Roland Munch og Erik Flagstad Rasmussen. I efteråret var Jørgen Broch, Carl Johan Grabe, Olga Pedersen, Niels Vigil, Hans Toft og Hans Peter Jørgensen på plakaten. I foråret 2009 blev repertoiret udvidet med en ny serie med overskriften: Esbjerg blev min by. Fortællerne var Lise Retbøll, Henning Kruse, Grethe Erichsen Johnsen og Jens Henrik Jensen.
 
Det levende ord er stadig populært, og det mærkes også ved fyraftensforedrag og søndagsmatineer samt ikke at forglemme billedaftenerne, som stadig trækker fulde huse. Og Esbjerg Byhistoriske Arkiv er efterspurgt som foredragsholder. Arkivar Lars Hyldahl Brockhoff og arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen har medvirket i 39 arrangementer i 2008, og der har været over 2.000 tilhørere hertil.
 
De kulturhistoriske hverdagsture i foråret gik til Sprogø, Sild og Langeland, men desværre var der ikke ressourcer til afviklingen af ture i efteråret. Til gengæld var der for første gang udbudt offentlige byvandringer i Esbjerg i samarbejde med Turistkontoret. Det viste sig at være meget populært, især de dansksprogede som mange esbjergensere benyttede til at høre mere om deres bys historie. ”Forsøget”, som der rettelig var tale om, faldt så heldig ud, at det gentages til næste år.

Formidling på tryk blev det også til. I efteråret udgav Esbjerg Byhistoriske Arkiv Ellen Brun Strands bog, Hansen, Hedelund – Historien om en gård og landmænd med ideer. Bogen, der handlede om gården Hedelund, blev meget vel modtaget, da mange mennesker har haft deres arbejde på gården eller kendt familien. Lige ind under jul udkom Jørgen Brochs bog En håndværkerfamilie i Esbjerg. Familien Broch - Fra Middelfart over Bogense og Kolding til Esbjerg. Den handler om en håndværkerfamilie, der fandt vej til Esbjerg fra Fyn og etablerede sig her på det tidspunkt i 1890rne, hvor byen voksede mest. To spændende udgivelser, som understreger, at Esbjerg Byhistoriske Arkiv stadig er aktiv på udgiverfronten. Vi gik dog også nye veje, for efter forslag fra Peter Bak, der er tidligere historie- og samfundsfagslærer ved Esbjerg Statsskole, begyndte vi udgivelsen af et digitalt nyhedsskrift den 15. august 2008. Arkiv Nyt er dets navn, og det første nummer forelå også i en papirudgave, som dog ikke blev efterspurgt. Derfor satses alene på den digitale version af nyhedsskriftet, der udkommer fire gange om året. Peter Bak og K. A. Gorritzen redigerede de to numre af Arkiv Nyt, der udkom i 2008. Endelig skal det nævnes, at Esbjerg Kalender 2009 udkom i slutningen af november.
 
§7-sektionen er det andet store hovedområde i virksomheden i Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Den består af to afdelinger, Mellemarkivet, der arbejder med og har ansvar for de gamle myndigheder (d.v.s. Esbjerg, Ribe og Bramming Kommuner før 2007) og eArkivet, der har ansvaret for Esbjerg Kommunes digitale arkivering.
 
Mellemarkivet havde ligesom i 2007 en stor opgave med at ekspedere sager fra de tre gamle kommuners papirarkiver til kommunens sagsbehandlere. I løbet af året havde mellemarkivet således ca. 3.200 ekspeditioner. Ekspeditionen af sager fandt dels sted i de arkiver, der blev inddraget i mellemarkivet i 2007, og dels i arkiver, der blev inddraget i løbet af 2008. Navnlig i andet halvår havde mellemarkivet travlt med at inddrage arkiver. Ud over den fortsatte inddragelse af administrative sager fra flere forvaltninger blev der i sensommeren igangsat et projekt med inddragelse af store personsagsarkiver fra forvaltningerne Social & Arbejdsmarked og Børn & Familie. Ud over planlægningen og koordineringen af de mange afleveringer havde mellemarkivets medarbejdere en stor opgave i at sortere adskillige separate arkiver sammen til enkelte, større arkiver. Endvidere havde mellemarkivet til opgave i forbindelse med inddragelsen af personsagerne at indskanne udvalgte dokumenter til de afleverende afdelinger. Flere af de arkiver, som mellemarkivet overtog ansvaret for pr. 1. januar 2007, viste sig ikke at være i den stand, man kunne ønske sig. Som følge heraf foretog mellemarkivgruppen i foråret 2008 en gennemgang af arkiverne med henblik på at udarbejde en oversigt over uordnede arkivalier. På baggrund af denne oversigt blev der i sommeren igangsat et oprydningsarbejde, hvor de enkelte forvaltninger i kommunen fik mulighed for at ordne de uordnede arkivalier under deres ansvarsområde. Mellemarkivet havde i denne forbindelse til opgave at koordinere oprydningsarbejdet samt vejlede om bevaring og kassation, journalisering samt andre arkivspørgsmål. Tidsfristen for dette oprydningsarbejde blev sat til 1. oktober 2008. En stor del af de uordnede arkivalier blev ordnet inden tidsfristens udløb. Alle de resterende uordnede arkivalier vil blive ordnet af Esbjerg Byhistoriske Arkiv i 2009 – en opgave som mellemarkivgruppen igen vil blive koordinator på.
 
Ved udgangen af 2008 måtte mellemarkiv46 tage afsked med to kollegaer, idet de to midlertidige arkivassistentstillinger på henholdsvis Ribe og Bramming rådhuse som planlagt ophørte ved årets udgang. For at klargøre mellemarkivet til fortsat at have en effektiv ekspedition – uden faste medarbejdere på førnævnte rådhuse – blev der i løbet af året arbejdet på at gøre arkivet under Esbjerg Rådhus til nærarkiv med sager med høj ekspeditionsfrekvens. I denne forbindelse blev der bl.a. flyttet mere end 50 hyldemeter socialsager fra Bramming Rådhus til Esbjerg. I arkivet under Esbjerg Rådhus blev der i løbet af året endvidere foretaget et større kassationsarbejde, hvilket bidrog til at skabe den nødvendige plads til modtagelse og inddragelse af yderligere arkiver.
 
På eArkivområdet var der også i 2008 rigeligt at se til. Arbejdet med arkiveringen af de mange elektroniske kommunale systemer tog for alvor fart, og man havde ved udgangen af 2008 inddraget 24 administrative systemer til arkiv fra både de gamle kommuner Esbjerg, Bramming og Ribe samt den ny Esbjerg Kommune. Blandt disse administrative systemer findes mange KMD-systemer, som kommunen dagligt anvender i både administration og sagsbehandling. Disse blev påbegyndt afleveret i såkaldte klynger. Ved klyngeafleveringer sparer arkivet og dermed Esbjerg Kommune ikke bare tid, men også ressourcer. Klyngeafleveringerne blev en mulighed på baggrund af et klyngeopsplitningsværktøj, der muliggør opsplitningen af den samlede datamasse via kommunenummer til flere enkelte afleveringer (også kaldet arkiveringsversioner). Konsulentydelserne for Kolding Stadsarkiv, Historisk Arkiv for Haderslev Kommune og Billund Kommune har fortsat fundet sted i 2008, bl.a. i forbindelse med arbejdet omkring disse arkiveringsversioner.
 
Der blev ligeledes i 2008 i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv lagt sidste hånd på tilgængeliggørelsesprogrammet SIGA (Søgning, Import og Generering af Arkiveringsversioner). Programmet har ved flere lejligheder været anvendeligt ved udsøgning af dokumenter og sager fra arkiverede it-systemer for forvaltningerne i Esbjerg Kommune. Arbejdet omkring udviklingen af SIGA vil fortsætte i de kommende år, idet en videreudvikling af programmet ligger i planerne. Programmet blev præsenteret i 2008 og blev bl.a. omtalt i medierne. Det førte til salg til flere interesserede.
 
På hjemmesidefronten er der i 2008 sket en rivende udvikling. Den nye hjemmeside eba.esbjergkommune.dk blev sat i luften i slutningen af 2007 og er i løbet af 2008 blevet en mere og mere bæredygtig side, der anvendes som formidlingsværktøj for arkivet og informationsværktøj for mange esbjergensere og andre interesserede. Af større nyheder på hjemmesiden kan nævnes 360 graders billedet af arkivets udstilling, aktivitetskalenderen, offentliggørelsen af billeder fra allerede afholdte aktiviteter på Esbjerg Byhistoriske Arkiv og selvfølgelig arkivets nyhedsbrev, som også udsendes til tilmeldte til nyhedsgruppen. Sidst, men ikke mindst skal også arbejdet med udviklingen af arkivets online-shop nævnes. Den forventes at åbne i løbet af 2009, men arbejdet omkring og udviklingen af denne har løbende fundet sted i 2008. eba.esbjergkommune.dk havde i alt 12.502 besøgende fra både ind- og udland i 2008. Hjemmesiden vil fremover gennemgå udvikling og løbende opdateringer.
 
eArkivsektionen fortsatte arbejdet med udbredelsen af ESDH i Esbjerg Kommune, hvor flere arbejdsgrupper blev oprettet for at fremme og videreføre implementeringen af kommunens centrale ESDH-system eDoc. eArkivaren Nicolai Dupont Heidemann var formand for to af disse nye grupper, hvor også en undersøgelse over status på anvendelsen af eDoc blandt kommunens medarbejdere blev igangsat.
 
Slutningen af 2008 bød også på en afsked med en dygtig og vellidt kollega. eArkivaren gennem de sidste ni år, Nicolai Dupont Heidemann, valgte at forlade Esbjerg Byhistoriske Arkiv til fordel for et lederjob i Kolding Kommune. Med ham forsvandt beklageligvis også en masse specialviden på området. Søgningen efter en ny eArkivar blev dog straks igangsat sideløbende med, at arbejdet med eArkiveringen fortsatte og kompetencen på området stødt og roligt bliver bygget op igen.