2005

2005

»Aldrig et kedeligt øjeblik« er en passende beskrivelse på Esbjerg Byhistoriske Arkiv for 2005. Der skete noget hele tiden, og mængden af arbejdsopgaver steg, bl.a. på grund af den forestående strukturreform.

Året blev indledt nærmest med udsalgsstemning foran arkivets skranke. Mange af vore formidlingstilbud er blevet så populære, at de røde lygter må hænges ud ganske kort tid efter tilmeldingen åbner. Blandt de populære aktiviteter har været kursusrækken På opdagelse i din by Esbjerg, som fhv. skolebibliotekar Hanna Fogtmann Iversen har stået for, samt de kulturhistoriske hverdagsture. En af disse ture var nu flyttet til en søndag og gik til Sprogø. Selv om det var fjerde afgang til Sprogø, var interessen for turen stadig stor, så det endte med endnu en venteliste og flere, der gerne ville have været med. Dertil kom billedaftener og arrangementer i samarbejde med Sydjysk Folkeuniversitet om bl.a. slægtsforskning, dansk udenrigspolitiks historie, værksted for personal- og lokalhistorie o.s.v. Der brænder lys mange aftener i Esbjerg Byhistoriske Arkiv på grund af disse formidlingsaktiviteter – arkivet har mange ”kulturnætter” i løbet af et år.

Ingen formidling kan dog finde sted uden et stort bagvedliggende arbejde. Esbjerg Byhistoriske Arkiv har igennem mange år arbejdet på at komme gennem bunkerne af indleveret materiale, som har hobet sig op, og med tilskud fra Kultur- og Fritidsafdelingen har det foreløbig i et år været muligt at ansætte Morten Skriver Olesen til at arbejde på denne opgave under ledelse af arkivar Else-Marie Poulsen. Det er lykkedes dem at gennemgå 279 indleveringer samtidig med, at der kom 137 nye til. Det gennemgåede materiale endte i 37 A-fonds, der fylder 12 hyldemeter. Også på billedfronten er der blevet arbejdet intensivt – 3.677 billeder er blevet registreret og godkendt i Arkibas, så de er elektronisk søgbare. En stor indsats på dette område, som arkivar Else-Marie Poulsen også stod for, har bragt dette arbejdet med billeder langt videre.

Foruden det traditionelle arbejde med fotografier vinder digital billedbehandling og arbejde mere og mere indpas. Arkivet har som politik ikke at skanne et billede til en bog eller lignende uden lade skanningen indgå i arkivets elektroniske fotoarkiv Fotostation. I 2005 er der skannet 1.078 fotografier og 423 negativark fra et pressefotografarkiv, så den elektroniske billeddatabase, som også er tilgængelig på Internettet, indeholdt 4.575 billeder omkring årsskiftet 2005/2006. At råde over digitale billeder er utroligt praktisk i det daglige, og omverdenen har også fået øje på mulighederne, hvad man tydeligt mærker i antallet af billedbestillinger langvejs fra.

Arbejdet med strukturreformen gik også for alvor i gang. På arkivområdet udpegede Den Administrative Styregruppe Esbjerg Byhistoriske Arkiv som kommende §7-arkiv for Ny Esbjerg Kommune. Det betød nye og store arbejdsopgaver, ikke blot m.h.t. den kommende opgaveløsning, men også hvad angår styring/håndtering af arkivdannelsen i de tre kommuner fra 1970-2006. Arbejdet førte bl.a. til oprettelse af en projektlederstilling på halv tid, som kunne opslås ved udgangen af året. Arkivets område er såvel papir- som e-arkivalier.

Inden for IT-området blev 2005 et begivenhedsfuldt år med mange nye lanceringer, så også e-arkivar Nicolai Dupont Heidemann har haft rigeligt at se til.

Arkivets store satsning på billedpublicering på Internettet blev endelig efter flere års forarbejde lanceret den 26. maj 2005 under titlen Esbjerg Billedarkiv. Allerede ved lanceringen var der mere end 4.000 registrerede billeder tilgængelige. Esbjerg Billedarkiv, der delvist er integreret med arkivets hjemmeside, er siden lanceringen blevet stedet, hvor Esbjerg Byhistoriske Arkiv præsenterer sine digitale billeder for omverdenen.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv markerede 60-årsdagen for Danmarks befrielse den 5. maj med at åbne hjemmesiden Esbjerg-Aviser. Hjemmesiden er et resultat af et samarbejde mellem arkivet og Dansk Skanning. På hjemmesiden kan man elektronisk bladre i Esbjergs fire lokalaviser fra befrielseskvartalet i 1945 – i alt i mere end 2.500 indskannede avissider. Et enestående materiale, der belyser befrielsestiden fra forskellige politiske vinkler. Hjemmesiden er siden hen bl.a. blevet brugt meget i undervisningssammenhænge, f.eks. af Syddansk Universitet.

Den 24. juni blev rakker- og natmandsdatabasen lanceret. Databasen, som er baseret på slægtsforsker Willy Søndergaards indtastninger, er siden blevet godt besøgt. Rakker.dk, som hjemmesiden hedder, indeholder oplysninger om mere end 2.200 rakkere og natmandsfolk. Oplysningerne vedrører deres familieforhold og de officielle begivenheder, der har været i deres liv, som f.eks. fødsel, konfirmation, vielse, forhør, retssager og begravelser. Samarbejdet mellem Willy Søndergaard og arkivets E-arkivar Nicolai Dupont Heidemann betød også, at der blev udviklet en ny model for internetpublicering af slægtsforskningsoplysninger, der ellers ikke er placeret i umiddelbare internetpublisérbare programmer.

På det kommunale elektroniske arkivområde fik Esbjerg Byhistoriske Arkiv/Esbjerg Kommune som den første myndighed i landet den 12. april godkendt en arkiveringsversion af et ESDH-system hos Statens Arkiver. Erfaringen med dette projekt betød, at Esbjerg Byhistoriske Arkivs E-arkivar sammen med repræsentanter for Aalborg og Københavns stadsarkiver bistået af KL var med til at udforme afleveringsbestemmelserne for de KMD-systemer, som de danske kommuner skal bevare. Arbejdet blev påbegyndt i maj 2005 og fortsætter ind i 2006.

Sideløbende igangsatte Esbjerg Byhistoriske Arkiv også arbejdet med at sikre, at der blev taget arkivmæssige hensyn til de bevaringsværdige E-arkivalier ved kommunesammenlægningen. I 2005 blev der derfor indgået en aftale med Esbjerg Kommunes IT-afdeling om, at Esbjerg Byhistoriske Arkiv gennemgår alle IT-kontrakter, inden de underskrives med henblik på at vurdere bevaringsfaciliteterne i systemerne.

Esbjerg Kommunes IT-afdeling og Esbjerg Byhistoriske Arkiv indgik endvidere en aftale om at igangsætte et tilgængeliggørelsesprojekt til at genrejse og muliggøre søgninger i elektroniske arkivalier. Projektet blev igangsat i oktober 2005.

Ved afslutningen af året blev projekt Digital Lokalhistorie sat i gang. Projektet er et samarbejde mellem Amtscentralen for Undervisningsmidler, Pædagogisk Udvikling, skolerne i Esbjerg Kommune og Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Projektets formål var at skabe en hjemmeside, hvor skolebørn kunne arbejde med historie og bl.a. lægge tekster, billeder, lyd og film ud på Internettet. Projektet har særligt fokus på 1950erne. Ved udgangen af året var en 8. klasse fra Ådalskolen i gang med at lægge materiale ud på Internettet.

Rent formidlingsmæssigt har der været en mindre nedgang i antallet af foredrag m.m. Det skyldes bl.a., at arkivleder Jørgen Dieckmann Rasmussen var i jobrotation på Esbjerg Ungdomsskole fra 1. oktober til 31. december 2005 og derfor ingen foredrag holdt i den periode. Alligevel er vi nået op på 40 arrangementer spændende fra byvandringer til lysbilledforedrag, og mere end 3.000 borgere har deltaget i disse aktiviteter. Med over 5.000 besøgende på arkivets læsesal om året er Esbjerg Byhistoriske Arkiv i forbindelse med rigtig mange borgere i løbet af et år.

Foruden at arbejde med registrering har arkivar Else-Marie Poulsen også arbejdet med udstillinger. En ny stor udstilling i arkivets udstillingslokale blev det ikke til, men arkivet medvirkede med en udstilling i Musikhuset lørdag den 19. marts 2005 i forbindelse med Børnekulturdagen. Udstillingen handlede om børn i perioden 1943-1948. Til Det Radikale Venstres 100-års jubilæum den 21. maj var Esbjerg Byhistoriske Arkiv blevet bedt om at lave en udstilling om partiets historie. Udstillingen, der blev lavet i samarbejde med nogle af partiets medlemmer, blev vist på arkivets læsesal. Til Gymnastikforeningen Hermods jubilæum i september bidrog Esbjerg Byhistoriske Arkiv også med en udstilling, og som det efterhånden er tradition åbnede udstillingen Fra alle jer til os 2005 i forbindelse med arkivets nytårskur den 29. december og viste et udpluk fra de mange afleveringer til Esbjerg Byhistoriske Arkiv i årets løb.

Som sædvanlig udkom der en Esbjerg-kalender – i år blev det den 24. november. Forinden var den første af årets bøger udkommet, nemlig Verner Bruhns bog om Esbjerg Idrætshistorie. Den blev præsenteret den 14. oktober ved en reception på Esbjerg Vandrerhjem. November forløb uden bogudgivelser, men i begyndelsen af december gik det for alvor løs igen med udgivelsen af ikke mindre end to bøger inden for 24 timer. Den første af de to var Ribe Amts Lokalarkivers projekt De kom og de blev. Bogen blev præsenteret på Grindsted Bibliotek torsdag den 8. december med Henrik Dam Kristensen som hovedtaler og over 70 deltagere. Det var en god eftermiddag og et spændende kulturmøde. Næste eftermiddag, den 9. december, gjaldt præsentationen Aja Høy-Nielsens biografi af Emil Cold. Præsentationen fandt sted på hovedtrappen på den gamle afdeling af sygehuset, hvor Cold havde sin gang og virke, og som i mange år virkede som sygehuses centrale samlingssted. Over 40 personer deltog i denne reception, og efterfølgende har mange købt bogen om manden, der byggede byens sygehusvæsen op.

Et meget arbejdsintensivt år blev rundet af torsdag, den 29. december med en »nytårskur« for venner af huset, samarbejdspartnere mm. Som sædvanlig var der et pænt fremmøde og nogle timer med hyggelig snak. Det var også ved samme lejlighed, ungdomsskoleleder Anders Munksgaard sluttede sin jobrotation på arkivet og gav arkivlederjobbet tilbage til Jørgen Dieckmann Rasmussen, som de foregående tre måneder havde slået sine folder på Esbjerg Ungdomsskole. Samme aften bragte TV2-nyhederne i primetime et fem minutter langt indslag om arkivets udgivelse, De kom og de blev. Bedre »nytårsraket« som afslutning på et godt og aktivt år kunne man ikke ønske sig