2001

2001

Travle arbejdsår er ikke ukendte i arkivverdenen, men 2001 slår dog alt, vi hidtil har oplevet i Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Det lå ikke alene i, at alle arkiver får en større og større brugerkreds, men skyldtes også, at Esbjerg Byhistoriske Arkiv kunne fejre 50 års jubilæum den 25. oktober 2001. Arkivets historie går ganske vist tilbage til 1920'erne, men bl.a. under besættelsen gik arbejdet i arkivet næsten i stå, og ingen synes formelt at have ansvar for arkivet før i 1951, hvor det blev rekonstrueret under hovedbibliotekets vinger.

Meget er sket siden 1951, hvilket bl.a. blev tydeliggjort ved arkivets jubilæumsudstilling, Historie for alle - Esbjerg Byhistoriske Arkiv 1951-2001. I udstillingen skildres udviklingen fra foreningsdrevet arkiv til offentligt arkiv i tekst og billeder, og der lægges vægt på at vise, hvad der sker bag kulisserne, når de mange og store afleveringer gøres tilgængelige for publikum. - Udstillingen giver således publikum indblik i det daglige arbejde med at gøre billeder, arkivalier m.m. tilgængeligt på læsesalen eller internettet samt formidlingen af Esbjergs historie i foredrag, kurser, byvandringer og andet for byens borgere. Internt betød arbejdet med udstillingen en større forståelse for eget og kollegernes arbejde, idet de enkelte arbejdsprocesser på arkivet ses i en større sammenhæng.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv dækker de dele af Esbjerg Kommune, hvor der ikke er et anerkendt sognearkiv, og det er arkivets opgave at indsamle billeder, arkivalier og andet materiale om områdets historie. Arkivets samlinger vokser hele tiden. Der er sket meget i byen i de sidste 50 år, som man kan finde oplysninger om på Esbjerg Byhistoriske Arkiv. For at illustrere dette var der lavet en udstillingen, En by i forandring, som viste nogle af de mange forandringer, der er sket i løbet af de 50 år, arkivet har eksisteret.

Udstillingen var dog ikke den eneste jubilæumsaktivitet. I forbindelse med åbningen af udstillingen blev der udgivet en bog med en række udvalgte fotos fra Esbjerg i 1950'erne, alle sammen taget af pressefotograf Knud Rasmussen. Han kom til Esbjerg i slutningen af april 1952 og gik derefter på opdagelse i byen med sit kamera. Det resulterede i mange fine fotografier, hvor der fra april 1952 til december 1959 for hver måned er udvalgt minimum et billede til bogen. Bogen blev en stor succes, ikke blot på udgivelsesdagen, men også i de kommende måneder.

Sidste indslag i jubilæumsmarkeringen var heldags-konferencen Lokalhistorie på nettet. Den blev holdt på Esbjerg Højskole den 25. oktober, som var selve jubilæumsdagen. En lang række foredragsholdere gav forskellige indgange til konferencens emne, spændende fra de første tiltag med registreringsprogrammet Arkibas frem til moderne formidling, som den bl.a. foregår i Hvidovre i projektet Historien i Gaden. Der blev naturligvis også fortalt om hjemmesider, skanning af fotografier, brug af interaktive medier i folkeskolen og gymnasieskolens forventninger til arkiver og museer. Den meget alsidige konference skulle afsluttes med en rapport, der dog ikke var udkommet ved udgangen af december 2001.

Til gengæld var der kommet en del andre publikationer. Den 24. august udgav Esbjerg Byhistoriske Arkiv fhv. stadsarkitekt Svend Høgsbros bog By og udvikling - Esbjerg 1970-1995. Lige ind under jul fulgte Johs. Bredmose Simonsens tredje bog, Havn og skibe - Esbjerg 1868-2001. Især den sidste bog solgte godt, selv om den først udkom den 19. december. Som sædvanlig udgav arkivet også en Esbjerg Kalender, og kalenderen for 2002 blev populær som altid.

2001 blev i øvrigt året, hvor Esbjerg Byhistoriske arkiv for alvor gjorde sig bemærket på internetfronten. Efter et år med en hjemmeside under Esbjerg Kommunes samlede internetudbud anskaffede arkivet sig sit eget domæne.

Esbjergbyhistoriskearkiv.dk, som domænet kom til at hedde, fik for alvor gjort arkivet synligt, og hjemmesiden satte samtidig en ny standard for, hvad lokalarkiver kan tilbyde borgerne online. Esbjergbyhistoriskearkiv.dk så dagens lys den 12. juli og indeholdte udover langt mere generel information om arkivet end den gamle side også en nyhedsservice, som interesserede borgere kunne tilmelde sig og få tilsendt nyheder om arkivets aktiviteter m.m. via e-mail. Denne service har mange siden gjort brug af. Herudover blev Esbjerg Borgerdatabase, som allerede så dagens lys i efteråret 2000, relanceret i en ny og mere brugervenlig udgave på den nye hjemmeside, og nu også med borgere fra skattemandtalslisterne fra 1904. På esbjergbyhistoriskearkiv.dk blev det også muligt at søge i en del af arkivets registreringsprogram Arkibas. Internetversionen af Arkibas gav brugerne mulighed at søge efter de arkivalier, de måtte være interesseret i på en logisk og hurtig måde. Også et dialogforum, en ordbog for slægtsforskere samt et Esbjerg Leksikon var at finde på esbjergbyhistoriskearkiv.dk. I forbindelse med aktuelle begivenheder som fx Cutty Sark Tall Ships Race i august 2001 blev hjemmesiden stedet, hvor borgerne kunne se aktuelle billeder og forsøgsvis - videoklip - fra begivenheden.

Alle disse tiltag medvirkede til, at besøgstallet på hjemmesiden overraskede positivt. Inden årets udgang havde næsten 7.000 besøgt siden, heraf en del længerevarende besøg fra New Zealand, Sverige, Norge og Australien m.m. Publiceringen medførte ydermere, at arkivet modtog forespørgsler fra danskere bosat i udlandet bl.a. fra New Zealand. Årsagen til hjemmesidens høje besøgstal fra begyndelsen kan bl.a. tilskrives den gode pressedækning, som den lokale presse gav åbningen. TV Danmark 2 bragte f.eks. et TV-interview med IT-medarbejder Nicolai Dupont Heidemann, som havde haft ansvaret for hjemmesidens udvikling. Borgernes store interesse på hjemmeside samlede sig dog specielt om Borgerdatabasen, som blev besøgt af hver anden besøgende. Også billederne fra Cutty Sark-arrangementet havde stor interesse, og det understregede endnu engang, at lokalhistoriske billeder på internettet altid trækker besøgende.