1997

1997

1997 blev et travlt år for Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Man mærker, at stadig flere har fået øje på mulighederne i arkivets samlinger. Og de kommer stadig længere væk fra. Rekorden i 1997 blev sat af et nygift par fra Boston i USA. Dagen efter deres bryllup var de rejst til Europa for at spore deres respektive aner og se de steder, hvor de havde levet før udvandringen til USA. Hans familie kom fra Hviderusland, hendes familie fra Tjæreborg-kanten, og deres viden om familien var yderst sparsom. Med hjælp fra bl.a. JydskeVestkysten lykkedes det at finde frem til slægtskab med Therkildsenslægten i Tjæreborg, og resultatet blev et ophold i Esbjerg-området på seks dage mod de ellers planlagte to.
 

Netop slægtsforskning har tiltrukket mange besøgende til Esbjerg Byhistoriske Arkiv i 1997. Ved hjælp af forskellige tilskud samt et indskud fra arkivets eget budget har det været muligt at anskaffe mikrokort af alle kirkebøger indtil 1892 fra hele Jylland (Sønderjylland incl.). Vi var ikke i tvivl om, at denne anskaffelse ville blive populær, så derfor har vi været yderst tilbageholdne med at annoncere tilbuddet. Det har heller ikke været nødvendigt. Rygtet har spredt sig som en steppebrand i slægtsforskerkredse, og hver dag er læsesalen for mikrokort og -film mere besat end godt er og det kniber med at have læseapparater nok. Mange besøgende kommer langvejs fra alternativerne til at køre til Esbjerg er nemlig landsarkiverne i Aabenraa eller Viborg eller Erhvervsarkivet i Aarhus. Alle besøgende er glade for det bedre udbud af materiale til slægtsforskere, som Esbjerg Byhistoriske Arkiv er kommet i besiddelse af, men der efterlyses anskaffelse af endnu mere, ikke blot kirkebøgerne fra resten af landet, men også folketællinger m.m. Mange har også spurgt efter en øget åbningstid, men det vil kræve en kraftig udvidelse af arkivets sparsomme normering.

Formodentlig er den øgede interesse fra slægtsforskerne årsagen til, at besøgstallet for 1997 er steget til ca. 7.000.

Også med hensyn til bogudgivelser blev 1997 et travlt år. Dagen før den officielle åbning af Musikhuset udgav Esbjerg Byhistoriske Arkiv Per Günthers omfattende bog om musik i Esbjerg. Esbjergs musikhistorie blev behandlet på 544 sider, og bogen blev dermed den hidtil tykkeste i arkivets skriftrække. Den 1. oktober 1997 var 120-årsdagen for ibrugtagningen af den første egentlige kommunale skolebygning i Esbjerg, og det markerede Esbjerg Kommune med udgivelsen af fhv. skoledirektør Werner Adolphsens bog En by og dens skole - Folke-skolen i Esbjerg 1868-1994. Udgivelserne rundedes den 12. december 1997 af med Johs. Bredmose Simonsens bog, Fiskerne og byen - Om fiskeriet fra Esbjerg indtil 1940. Denne bog viste sig at være utrolig populær. I første omgang blev der kun leveret 879 eksemplarer på grund af en teknisk fejl, og dette antal var solgt på mindre end en uge.

På udstillingssiden har der været to egenproducerede udstillinger i 1997. I maj åbnede udstillingen Fra barn til voksen - Konfirmation gennem tiderne. Den var produceret af arkivar Else-Marie Poulsen. Udstillingen blev meget populær, og mange skoleklasser, fortrinsvis i konfirmationsalderen, besøgte den. Mange ældre lagde også vejen forbi arkivet for at se den og mindes dengang, en konfirmand var glad for en flaske sherry og en æske chokolade i konfirmationsgave. Og så havde vi i genstandsmontren ikke engang fået et medlemskab til afholdsforeningen eller et sæt kunstige tænder med - begge dele var typiske konfirmationsgaver tidligere.

I november åbnedes udstillingen Hvor er det i Esbjerg. Den var produceret af en af arkivets fotografer, Brian Kristensen. Udstillingen viser kendte og mindre kendte bygningsdetaljer i Esbjerg, og den følges i foråret 1998 op af en konkurrence på gadeplan, hvor udstillingsgæsterne skal forsøge at svare på en række spørgsmål om Esbjerg-huse og karakteristiske eller specielle bygningsdetaljer. På denne måde bringes arkivets udstillinger "ud i byen", og mange borgere kommer til at kigge efter noget, de til daglig let haster forbi. Til udstillingen er udgivet en arkitekturplakat, som har vist sig meget populær.

1997 var således at godt og travlt år for Esbjerg Byhistoriske Arkiv, og ikke meget tyder på, at det nye år vil adskille sig fra det gamle.