Årsberetninger

Årsberetninger

Årsberetning 2020
2020 begyndte dramatisk for Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Ikke på grund af coronaen, som de fleste umiddelbart vil tro, men derimod på grund af en bedragerisag. Allerede i midten af januar blev en betroet medarbejder bortvist på grund af mistanke om uregelmæssigheder, og den efterfølgende måneds undersøgelser kulminerede den 2. marts, hvor pågældende blev bortvist og meldt til politiet for mistanke om svindel for 500.000 kr. gennem flere år.
Næppe havde vi fået luften igen efter denne mavepuster, før coronaen bankede på. 
Læs mere her.

Årsberetning 2019
Historie handler blandt andet om forandringer. I nogle tidsperioder er det inden for årtusinder, i andre århundreder, men jo nærmere vi kommer vores egen tid, jo mere synes forandring at være et så hyppigt tilbagevendende fænomen, at det nærmest bliver en tilstand. I hvert fald må 2019 siges at være et sådant år, hvor foranderlighed kom til at fylde meget og også præge virksomheden i Esbjerg Byhistoriske Arkiv....
Læs mere her.

Årsberetning 2018
2018 blev et helt specielt år i Esbjerg. Den 24. april var det nemlig 150 år siden, Chr. IX underskrev loven om anlæg af en havn ved Esbjerg. 250 meter kaj åbnede for trafik fem år senere samtidig med en jernbaneforbindelse til resten af Danmark - et eventyr kunne begynde. Fra ingenting opstod den havn og den by, vi færdes i i dag og som ligger her som den mest naturlige ting i verden...
Læs mere her.

Årsberetning 2017
2017 blev et år med mange forskellige indslag, nogle forudsigelige, andre absolut overraskende. Til de forudsigelige indslag hørte alle forberedelserne til jubilæumsåret 2018, hvor Esbjerg fejrer 150-året for loven om anlæg af en havn. Det bliver markeret på mange måder og giver et utal af muligheder for at lufte arkivets samlinger....
Læs mere her.

Årsberetning 2016
Et år i et arkiv er fyldt med mange forskellige episoder, der illustrerer virksomheden vældig godt. F.eks. tror nogle nok, at alt i arkivverdenen er blevet digitalt, men der afleveres stadig mange arkivalier i papirform, selv om vi befinder os i papirarkivaliernes efterår...
Læs mere her.

Årsberetning 2015
Onsdag, den 30. december 2015 kl. 14.00 var der stuvende fuldt i læsesalen og udstillingslokalerne i Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Anledningen var afholdelsen af arkivets såkaldte »nytårskur«, hvor samarbejdspartnere og venner af huset mødes til kransekage og champagne. Endvidere blev der orienteret der om året, der var gået...
Læs mere her.

Årsberetning 2014
Den digitale eksplosion i samfundet inddrager også arkiverne – for især helt yngre mennesker er det ofte opfattelsen, at findes noget ikke digitalt, eksisterer det slet ikke. Det gælder bøger, det gælder oplysninger og billeder fra arkiv, så det er vigtigt at være med på den digitale front. Det har Esbjerg Byhistoriske Arkiv også været helt tilbage fra 1989, hvor digitaliseringen så småt begyndte. Siden har det udviklet sig på en måde, næppe ret mange forudså dengang...
Læs mere her.

Årsberetning 2013
2013 blev fyldt med overraskelser: Det begyndte allerede lige efter nytår...
Læs mere her.

Årsberetning 2012
Esbjerg Byhistoriske Arkiv har to væsentlige omdrejningspunkter i sin virksomhed. Den ene er afleveringer fra borgere, foreninger, institutioner og virksomheder, den anden er den kommunale administration...
Læs mere her.

Årsberetning 2011
At sommeren 2011 regnede væk, ved alle, som holdt ferie her i landet. Hver morgen lød det i vejrudsigten, at det ville regne. Selv om arkivarbejde som udgangspunkt er et indendørs fænomen, har Esbjerg Byhistoriske Arkiv mange udendørs aktiviteter....
Læs mere her.

Årsberetning 2010
Umiddelbart kan 2010 ligne forudgående år, men så alligevel ikke. En ændret brug af arkiverne er slået markant igennem med færre traditionelle arkivgæster og øget brug af alle former for digitale medier...
Læs mere her.

Årsberetning 2009
Ved udgangen af 2009 sluttede de såkaldte 00 eller det første årti af det 21. århundrede. Et årti, hvor fokus for alvor blev rettet mod digitalisering og Internetpublicering...
Læs mere her.

Årsberetning 2008
Hvor 2007 måske var et år, hvor alt skulle finde sin nye plads, blev 2008 året, hvor hjulene for alvor begyndte at køre i det gamle, høje gear. Der har været travlhed på alle fronter...

Læs mere her.

Årsberetning 2007
2007 vil gå over historien som et epokegørende år i Esbjerg Byhistoriske Arkivs historie. Hovedårsagen var gennemførelsen af strukturreformen pr. 1. januar 2007. Dels betød det en udvidelse af arkivets arbejdsområde...
Læs mere her.

Årsberetning 2006
I mange henseender - og ikke mindst for Esbjerg Byhistoriske Arkiv - vil 2006 blive husket som et skelsættende år...
Læs mere her.

Årsberetning 2005
»Aldrig et kedeligt øjeblik« er en passende beskrivelse på Esbjerg Byhistoriske Arkiv for 2005. Der skete noget hele tiden, og mængden af arbejdsopgaver steg, bl.a. på grund af den forestående strukturreform...
Læs mere her.

Årsberetning 2004
2004 blev et år med nye samarbejdsrelationer. Esbjerg Byhistoriske Arkiv har længe medvirket i det byfornyelsesprojekt i Esbjerg, der går under navnet Vores Kvarter...
Læs mere her.

Årsberetning 2003
2003 kom ikke til at forløbe helt, som det forventedes ved indgangen til året. En større organisationsgennemgang i Esbjerg Kommune omkring årsskiftet påvirkede ikke Esbjerg Byhistoriske Arkiv med andet end flytning af nogle mere biblioteksrettede opgaver fra arkivet til biblioteket...
Læs mere her.

Årsberetning 2002
År 2002 kan måske synes at have stået lidt i skyggen af 2001, hvor Esbjerg Byhistoriske Arkiv fejrede sit 50 års jubilæum. Det betyder dog ikke et år uden aktiviteter...
Læs mere her.

Årsberetning 2001
Travle arbejdsår er ikke ukendte i arkivverdenen, men 2001 slår dog alt, vi hidtil har oplevet i Esbjerg Byhistoriske Arkiv...
Læs mere her.

Årsberetning 2000
År 2000 vil af flere grunde blive et år, der for Esbjerg Byhistoriske Arkiv går over i historien. Såvel ude som inde skete der store forandringer...
Læs mere her.

Årsberetning 1999
1999 føjede sig ind i rækken af travle år i Esbjerg Byhistoriske Arkiv, for arkivet får stadig nye brugere og indgår i sammenhænge, som ikke er set før. Det blev også året, hvor der systematisk blev taget fat på løsning af ét af nutidens store arkivproblemer, nemlig arkivering af elektroniske data...
Læs mere her.

Årsberetning 1998
1998 fortsatte, hvor 1997 slap: Der var nok at se til hele året rundt. Det mærkes tydeligere og tydeligere, at Esbjerg Byhistoriske Arkiv er blevet et indarbejdet og selvfølgeligt begreb i de fleste esbjergenseres kulturbegreb. Umiddelbart aflæses det ved de mange afleveringer, der strømmer til arkivet...
Læs mere her.

Årsberetning 1997
1997 blev et travlt år for Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Man mærker, at stadig flere har fået øje på mulighederne i arkivets samlinger. Og de kommer stadig længere væk fra. Rekorden i 1997 blev sat af et nygift par fra Boston i USA...
Læs mere her.

Årsberetning 1996
1996 blev et år med en usædvanlig spændvidde i afleveringernes omfang: Fra et enkeltfotografi eller postkort til en aflevering på over 70 flyttekasser fyldt med negativer med tilhørende negativprotokoller, kartotekskort m.m. fra Esbjergs gamle, velrenommerede fotograffirma Peter Nissen...
Læs mere her.