Om arkivet

Om arkivet

Esbjerg Byhistoriske Arkiv er en kommunal institution, der varetager arkivfunktionen i Esbjerg Kommune. Herudover indsamler vi arkivalier af privat oprindelse med tilknytning til Esbjerg. Indsamlingsmæssigt dækker arkivet de dele af Esbjerg Kommune, hvor der ikke findes et lokal- eller sognearkiv, som er godkendt af Arkivudvalget for Esbjerg Kommune. Ud over de traditionelle arkivopgaver har Esbjerg Byhistoriske Arkiv også tradition for at være aktiv på formidlingsområdet.

Vi er altså med andre ord "Esbjergs hukommelse" og du kan derfor hos os, lære mere om Esbjergs - og din historie gennem både kommunale og private arkivalier. Du finder adgang til arkivernes gemmer via enten de søgbare historiske databaser her på hjemmesiden eller ved at henvende dig til vores læsesal.

Der er altid gratis adgang til Esbjerg Byhistoriske Arkiv i åbningstiden. Læsesal har 20 pladser til besøgende og til gruppebesøg har vi et lokale med alt relevant teknisk udstyr. Arkivet har en særskilt mikrofilmlæsesal med læseapparater til mikrofilm (35 mm) og mikrokort og en såkaldt readerprinter. Benyttelsen af arkivet forudsætter, at gæsterne selv udfører arbejdet. Forespørgsler, som tager arkivets medarbejdere over 30 minutter at besvare, udføres kun mod betaling.

Besøg også vores webshop, hvor du kan se og købe historiske bøger, kalender, postkort og billetter til aktiviteter.