Nyhedsarkiv

Vil du vide mere om Esbjerg og esbjergenserne?

Dato: 24-02-2017

Databaserne Esbjergs gader og veje samt Trykte skattebøger, Esbjerg på arkivets hjemmeside er nu opdaterede med nye indtastninger.

At Esbjerg har gader med fuglenavne er velkendt, men vidste du også, at vi har haft en Mågevej? Og også hvorfor vi ikke har den længere? Hvis ikke, kan du finde forklaringen i databasen over Esbjergs gader og vejnavne, som findes på Byhistorisk Arkivs hjemmeside eba.esbjergkommune.dk. Databasen er netop blevet opdateret og rummer nu oplysninger om 773 gader og veje inden for det område, Esbjerg Kommune udgjorde fra 1. april 1970 til 1. januar 2007. Du kan også finde ud af, hvornår den pågældende vej er anlagt, har skiftet navn og måske hvorfor. Det er f.eks. tilfældet med Mågevej - på byrådsmødet den 24. april 1950 blev det besluttet, at Mågevej "slettes som navngiven gade, således at forveksling med Mådevej undgås". I stedet blev den nummeret som en del af Exnersgade: 71a - 71c. Så ved du også, hvor i Esbjerg den ligger. 

Du finder linket til databasen med Esbjergs gader og veje her. 

Indtil 1956 blev der trykt og udgivet en skattebog i Esbjerg. Her stod alle skatteydere opført med det beløb, de skulle betale i skat. Efter den lokale ligningskommissions beslutning var 2 kr. det mindste beløb, man skulle betale for ikke at miste stemmeret. Frivillige ved Esbjerg Byhistoriske Arkiv har i en længere årrække været i gang med at indtaste oplysningerne fra skattebøgerne, der er fordelt over perioden 1892-1956. Pr. 20. februar 2017 indeholdt databasen godt 223.000 navne. 

Du finder linket til databasen med de trykte skattebøger fra Esbjerg her.

God jagt.

« Tilbage