Coronavirus – læs seneste nyt fra Esbjerg Kommune

Nyhedsarkiv

To databaser er nu færdigtastede!

Dato: 23-05-2016

Databaserne med Begravelsesprotokoller og Fotograf Kromanns negativer er nu færdigtastede. Vi har dermed indtastet alle de oplysninger vi er i besiddelse af

Begravelsesprotokoller: alle oplysninger fra begravelsesprotokoller og –kort i arkivets besiddelse, er nu indtastet. Samlet indeholder databasen oplysninger om 53.184 navne og kan ses her.

Fotograf Kromanns negativer: med knap 22.000 optagelser og kan ses her. Der er negativer fra perioden 1882-1953. Mere end 1400 af disse negativer er digitaliseret, og det vil fremgå af beskrivelsen af det enkelt negativ om det er digitaliseret. Billedet kan herefter ses ved søgning med et skanningsnr. i EBA-Mediearkiv, som du også finder på vores hjemmeside. I negativsamlingen findes alt fra portrætbilleder til billeder af bygninger, skibe og særlige begivenheder, som nedenfor, hvor billedet menes at stamme fra Esbjerg Havns 25 års jubilæum i 1893. Billedet er taget ved indsejlingen til Dokhavnen:

 

Flere oplysninger i 15 databaser på Esbjerg Byhistoriske Arkivs hjemmeside
I løbet af maj måned er en række databaser opdateret med flere oplysninger på Esbjerg Byhistoriske Arkivs hjemmeside. Du finder databaserne under fanen ”Søg i arkivet”, hvorefter de er opdelt under kategorierne ”By og havn” og ”Personer”.  

Sydvestjyske Fiskekuttere: databasen indeholder nu også Fiskeriårbogen 2016, hvoraf det fremgår at der nu kun er 29 kuttere indregistreret i Esbjerg. 13 af disse kuttere er små fartøjer på under 3 brutto ton. Læs mere i databasen, som du finder her.

Byrådets og sognerådenes forhandlingsprotokoller: Jerne sognerådGuldager sognerådEsbjerg ByrådTjæreborg Sogneråd, Jerne/Skads sogneråd.

Jerne Borgerdatabase: indeholder nu 18.600 navne og kan ses her.

Jerne-Skads Borgerdatabase: med 19.300 navne kan ses her.

Skattemandtalslisten fra 1906 indtastes for øjeblikket og de foreløbige ca. 11.000 personer findes i Esbjerg Borgerdatabase 1906.

Fraflytningsdatabasen: indeholder nu oplysninger om mere end 12.000 skattepligtige personers fraflytninger fra Esbjerg i perioden 1903 – 1917. Du finder den her.

Trykte Skattebøger Esbjerg: med godt 21.700 navne kan ses her.

Peter Nissens negativprotokoller: 20 års optagelser og knap 56.300 motiver kan ses her.

Esbjerg Studenter: oplysninger om 794 studenter fra perioden 1910-1945, kan ses her.

Esbjerg, gader og veje: oplysninger om et gadenavns oprindelse, tidligere gade- eller vejnavn og årstallet for gades etablering. I alt omtale af 663 gader eller veje, som du kan se her

Stillingsbetegnelser: forklaring på 1050 udgåede stillingsbetegnelser, som forekommer i en eller flere af vore databaser. Databasen finder du her.

« Tilbage