Nyhedsarkiv

Læsestof om Esbjerg under besættelsen

Dato: 04-05-2018

Nyt nummer af ArkivNyt om besættelsen og Leo Bechgaards beretning om indkvartering af arbejdere ifm. arbejdet på Atlantvolden er netop publiceret på hjemmesiden.

I aften, den 4. maj, er det 73 år siden, befrielsesbudskabet lød fra London. Det var afslutningen på over fem års tysk besættelse og begyndelsen på en tilbagevenden til normale tilstande.

Den 29. august i år er det derimod 75 år siden, samarbejdspolitikken brød sammen i Danmark. Esbjerg førte an i denne udvikling ved en folkestrejke, der i begyndelsen af august 1943 lagde byen fuldstændig død. 

En aflevering af arkivalier fra sønnen af daværende politikommissær i Esbjerg Karl Halsteen, der spillede en hovedrolle i den ublodige løsning af konflikten, har givet mulighed for at følge konflikten indefra, så ikke blot uddrag af Karl Halsteens beretning om folkestrejken, men også sønnens beretning om familiens tid under jorden fra september 1944 til befrielsen i 1945 indgår i det aktuelle nummer af ArkivNyt. 

De øvrige artikler handler også om besættelsen. Aja Høy-Nielsen fortæller om sygehusets katastrofeplan, som lå fuldt færdigt fra maj 1943, og Poul Vind Teilmann bidrager med en historie om to deserterede, tyske soldater, der gemte sig på gården Bovbjerg i Guldager fra slutningen af 1944 og indtil befrielsen – med en romantisk udløber. Endelig har K. A. Gorritzen fundet et afsnit i Søren Tønders erindringer om hans oplevelse af befrielsen i området ved Strandby Plads.


Læs de spændende artikler i ArkivNyt 2018:2 her. 

På arkivets hjemmeside er der endvidere lige blevet publiceret yderligere materiale om Esbjerg under besættelsen. Det drejer sig om Leo Bechgaards beretning om indkvarteringen af de mange arbejdere, der blev trukket til den jyske vestkyst i forbindelse med arbejdet på Atlantvolden. Esbjerg indtog en central rolle i dette spil, for by og havn blev i tysk krigssprog ligefrem kaldt Fæstningen Esbjerg. Med de allieredes landgang på Sicilien i juli 1943 og tyskernes udfordringer i Sovjetunionen blev det klart, at krigslykken var ved at vende, så tyskerne begyndte at opbygge et forsvar mod yderligere allieret landgang på fastlandet. 

Læs Leo Bechgaards beretning her.

« Tilbage