Nyhedsarkiv

Julekalender 2020: 23. december

Dato: 23-12-2020

Omkring 250 soldater, som var udstationeret i Esbjerg efter besættelsen, kunne ikke komme hjem i julen, så byens borgere sørgede for at soldaterne også kunne mærke, at det var jul.

Esbjerg Byhistoriske Arkivs julekalender: 23. december

Omkring 250 soldater, som var udstationeret i Esbjerg efter besættelsen, kunne ikke komme hjem i julen, så byens borgere sørgede for at soldaterne også kunne mærke, at det var jul.

Dagbladet Vestjyden skrev:

Esbjerg-Soldaternes Jul
Alt er lagt op til, at de ”efterladte” ogsaa skal mærke, at det er Jul.

De Soldater, der stationeret i Esbjerg, og som ikke kommer hjem paa Juleorlov, bliver ikke glemt. Der er sørget for at ogsaa de kommer til at holde Julefest.
I Bladene stod forleden en Henvendelse fra Erhvervsraadet til Esbjergs Borgere om at aabne deres Hjem for en Soldat Juleaften, og i Lørdags var der Travlhed paa Tobaksfabrikken med at pakke en dejlig Godtepose til hver at de ca. 250 danske Soldater, der bliver i Byen. Hvad der kommer i Poserne, skal vi ikke røbe, det skal være en Overraskelse, men vi tør sige, at bedre Poser faas ikke noget Sted.
Paa Kasernerne vil der først blive en lille Julefest, man spiser Kl. 17, og der bydes paa Flæskesteg og Rødkaal med Is som Dessert. Derefter er der Kaffe og Æblekage og ogsaa herfra faar Soldaterne en Godtepose. Soldaterne samles saa om det smukt pyntede Juletræ med de straalende Lys og vil vel nok i Tankerne, medens de synger Julens smukke Salmer sende en Tanke til dem derhjemme, i hvis Kreds de ved, de er savnet. Men ensomme skal Soldaterne ikke faa Lov til at føle sig. Soldatermissionæren kommer og underholder dem i en stille Hyggetime, og derefter gaar de ud til deres Værtsfolk, hvor de alle bliver modtaget med aabne Arme og en Trang til at gøre det rigtig hyggeligt for dem med Forvisning om, at Borgere i andre Dele af Landet tager sig lige saa kærligt af deres indkaldte Søn, der heller ikke kan komme hjem paa denne Aarets største Højtidsaften.

Billedet er fra Tobaksfabrikken, hvor der blev lavet godteposer til de udstationerede soldater.
Foto: Paul Bølling. EBA 31692-008.
© Uffe Bølling

 

 

« Tilbage