Nyhedsarkiv

Julekalender 2020: 20. december

Dato: 20-12-2020

Også i 1945 ventede man på vaccinen. Havde man en smitsom sygdom blev man ofte isoleret fra sin familie i lange perioder. På billedet ses besøgende, som kigger ind ad vinduerne ved Centralsygehusets epidemiafdeling, 1943.

Esbjerg Byhistoriske Arkivs julekalender: 20. december

I netop disse dage venter vi på at vaccinen mod coronavirus lander i Danmark. Vaccinen vil i første omgang blive tilbudt ældre, kroniske syge, særligt sårbare og sundhedspersonale. I 1945 ventede man på at få en sending penicillin fra Amerika. Den var også rettet mod specielle patientgrupper, for der var ikke nok til alle. En smitsom mundsygdom raserede dengang i Europa, men den måtte man ikke anvende penicillinen til. 

Centralsygehuset i Esbjerg har fået 95 ampuller af vidunderstoffet penicillin
Men der er ganske bestemte Regler for Brugen af Stoffet, udtaler Overlæge Guldager

Man har efterhaanden hørt mange fantastiske Ting om det nye Vidundermiddel Penicillin, men man har endnu ikke set ret meget til det i Praksis. Hospitalerne herhjemme har hidtil kun haft det danske Penicillin, altsaa i flydende Form. I øvrigt har man kun haft et meget lille Lager, og Lægerne har med Længsel set hen til den Dag, da vi herhjemme kan faa amerikansk Penicillin. Stor var Glæden derfor forleden blandt Landets Læger, da vi fra Amerika modtog et ret stort Lager af amerikansk Penicillin. Lageret er efterhaanden fordelt til de fleste af Landets Hospitaler.
Vi har spurgt Overlæge Guldager, Centralsygehuset i Esbjerg, hvor stort et Lager man har modtaget her.
"Vi har faaet 95 Ampuller, der hver især indeholder 100.000 Enheder. Det lyder saa voldsomt med alle de Enheder, men det er det saamænd ikke. Til en voksen Patient er det kun til ca. et Døgns Behandling, men til Børn strækker det bedre til.
Det er, som man vil forstaa, ikke et særligt stort Lager, og der gælder ganske bestemte Regler for Anvendelsen af Penicillinet. Det maa anvendes ved Behandling af Sepsis, forskellige Blodforgiftninger, og ved Behandling af Meningitis, Benmarvsbetændelse, Lungebetændelse, som ikke reagerer paa Sulfastoffer, Lungebetændelse efter Kighoste og Mæslinger hos Børn under 2 Aar, og det maa ogsaa anvendes ved Behandlingen af forskellige Betændelser, Bughindebetændelse efter Operation o.s.v. Det maa endvidere anvendes overfor Gonorrhoe, der ikke reagerer ved Behandling med Sulfanomidler, men ogsaa kun i de Tilfælde, og ved medfødt Syfilis hos Smaabørn og hos Voksne, som ikke kan taale Behandlingen med Salvarsan. Endvidere maa Penicillinet anvendes som forebyggende Middel ved aaben Benbrud og store Læsioner."
Maa man ikke anvende det til Behandling af den Mundsygdom, som i Øjeblikket raser over hele Europa?
"Nej, det maa man ikke. Det staar der ikke noget om i Regulativet, men det er muligt, man kunde opnaa fine Resultater ved at behandle Sygdommen med Penicillin. Jeg tror nok Englænderne har opnaaet gode Resultater paa dette Omraade."

Ved epidemier med smitsomme sygdomme, blev patienterne isolerede fra deres familier i lange perioder – ofte i flere måneder. På billedet ses besøgende, som kigger ind ad vinduerne ved Centralsygehusets epidemiafdeling for skarlagensfeber i 1943. Blandt andet ses et forældrepar, hvis 8-årige datter ligger på afdelingen.
Foto: EBA 63364-070.
© Esbjerg Byhistoriske Arkiv

« Tilbage