Nyhedsarkiv

ArkivNyt 2021 #2 - maj

Dato: 20-05-2021

ArivNyts forårsnummer indeholder blandt andet artikler om Julius Bomholts lokalpolitiske engagement i Esbjerg, om at være ung i Esbjerg før 2. Verdenskrig det private retsopgør med værnemagerne - og om, hvad h...... de mon laver i arkivet efter tre.

Lidt læsning til pinsen

Pinsevejret tegner ikke til at blive det bedste, så når der ikke er mere læsestof i aviserne, og fjernsynsprogrammerne er set indtil flere gange, kan det være en idé at kaste sig over ArkivNyts maj-nummer, som lige er udkommet. I dette nummer fortæller professor, dr.phil. Jørn Henrik Pedersen om den store lokale og nationale politiker Julius Bomholts lokalpolitiske engagement i perioden 1934-1941, hvor han var medlem af Esbjerg Byråd. Han øvede sig bl.a. i politiske diskussioner, som kunne være ret skarpe, og han var ikke mindst i krig med kommunisterne, som i hans øjne truede det socialdemokratiske projekt. Det gik ikke stille af sig – heller ikke i byrådet.

Ungdomsliv under coronaen hører vi meget om i dag. K. A. Gorritzen har i Søren Tønders erindringer fundet en beskrivelse af, hvordan hans søstre og brødre efter skole i mellemkrigstiden prøvede at skabe sig et grundlag for fremtiden. Dengang ved arbejde – for pigerne typisk en plads i huset, mens drengene prøvede sig frem med forskellige jobs, indtil de fandt den rette hylde.

At sidde tilbage med børn og en gård, der skulle drives, mens manden var taget af tyskerne og sad i Den Tyske Afdeling i Vestre Fængsel skildres i den dagbog, som Agnes Andersen på Torrupgård førte, mens hendes mand Jeppe var tilbageholdt. Han blev hentet af tyskerne den 12. februar 1944 for at have skjult og hjulpet nogle modstandsfolk videre på deres flugt fra tyske forfølgere. I uddraget, Peter Bak har lavet til dette nummer, fortæller Agnes Andersen bl.a., hvordan hun efter ca. to måneder fik mulighed for at rejse over at besøge Jeppe i Vestre Fængsel. Ti minutters overvåget besøg blev det til af en tur, der strakte sig over næsten fem dage.

Den 5. maj var det 76 år siden, Danmark blev befriet. En skelsættende dag, hvor Danmark slap for besættelsen og kunne tage fat på genopbygningen. Der var dog også et regnskab, der skulle gøres op – nemlig med de som havde været overivrige for at samarbejde med besættelsesmagten, bl.a. for at sikre sig en økonomisk gevinst. Værnemagere blev de kaldt. Retsopgøret i Esbjerg gik dog ud over det økonomiske, for i byens foreningsliv og ikke mindst inden for idrætsverdenen blev der opfordret til at få gjort op med de medlemmer, der havde været lige lovligt begejstrede for at samarbejdet med besættelsesmagten. Det har Peter Bak, assisteret af Stig Kongerslev Pedersen, skrevet om. Det førte til udrensninger i foreninger som EfB og Esbjerg Gymnastikforening, mens Esbjerg Cycle Ring ikke ville gennemføre et opgør i foreningen og derfor måtte lide den tort at blive smidt ud af Esbjerg Idræts Forbund.

I den sidste artikel i nummeret fortæller Jørgen Dieckmann Rasmussen om livet i Esbjerg Byhistoriske Arkiv under corona-nedlukningerne. Artiklen er lidt inspireret af revyvisen ”Hvad i h…… går de rundt og gør i banken efter tre”, som Bodil Udsen lancerede i 1970. Hvad man ikke ved om, kan jo give anledning til mange forestillinger, så derfor fortælles der om nogle af de mange henvendelser, Esbjerg Byhistoriske Arkiv har fået i sin mailboks. Arkivets omfattende digitaliseringsarbejde har bragt arkivets samlinger i spil, og på henvendelserne mærkes det, Esbjergs historie ikke blot er for esbjergenserne, men også for svenskere, tyskere og canadiere. At arkivet har været lukket, har ikke betydet stilstand, men stor aktivitet på den digitale front.

Læs bladet som PDF her.

Du kan læse tidligere udgaver af ArkivNyt her. Bemærk: I nogle browsere kan bladet ikke læses som iPaper - så download hellere bladet som PDF-fil.

God læselyst

 

« Tilbage