Nyhedsarkiv

ArkivNyt 2021 #1 - februar

Dato: 05-03-2021

Første nummer af ArkivNyt i 2021 er på gaden med spændende artikler om mange forskellige emner. Oplagt læsestof i disse Coronatider.

ArkivNyt 2021 #1

Første nummer af ArkivNyt i 2021 er på gaden. Igen indeholder ArkivNyt spændende artikler om en række forskellige emner. Oplagt læsestof i disse Coronatider.

Jørn Henrik Petersen, professor, dr.phil. og lic.oecon, fortsætter sin skildring af Julius Bomholt, og artiklen handler denne gang om Julius Bomholt som folketingsmand for Esbjerg-kredsen. Mange tænker umiddelbart kultur, når de hører Bomholts navn, men som Esbjerg-kredsens folketingsmand løftede han alt fra togenes afgangs- og ankomsttider til udvidelsen af Fiskerihavnen op til behandling i Folketinget - ”Esbjerg First”.

To artikler hænger sammen: Historien om tyskernes fængsling af gårdejer Jeppe Andersen fra Torrupgård i Allerup på grund af aktiv medvirkning  ved sabotage under besættelsen – og i forlængelse heraf – udvalgte afsnit fra den dagbog, som hans kone, Agnes Andersen, begyndte at føre fra hans anholdelse til hans frigivelse: Pludselig stod hun ikke blot med det fulde ansvar for familien, men også gårdens drift – og bagved lå usikkerheden. Hvad ville det hele ende med? Det fik heldigvis en lykkelig udgang.

ArkivNyt 2020 #4 indeholdt en artikel om Sædding Skole – i dette nummer er der ikke mindre en to artikler om Sædding. Poul Vind Teilmann fortæller om Hykro, som Hans Høyrup Jessen grundlagde i sin garage i efterkrigsårene og udviklede til en stor virksomhed i Sæddings industrikvarter med eksport af dyreartikler til over 60 lande.

Til sidst fortæller Tove Bak om oplevelsen ved at komme fra den lille Hjerting Skole i 1965 til den store to-sporede Sædding Skole, hvor hun gik indtil 1968.

God læselyst.

« Tilbage