Nyhedsarkiv

9. december: Julebelysning i Esbjergs gader

Dato: 09-12-2018

Julebelysning i Esbjerg blev tændt første gang den 6. december 1931

Byens taxa- og buschauffører beundrer juletræet og lyskæderne på Torvet.
Billedet er sandsynligvis fra 1931. EBA  64121-070.

 

Esbjerg fik første gang julebelysning i Kongensgade, Torvegade og Skolegade den 6. december 1931, hvor Byrådet og Handelsstandsforeningen gik sammen om juleudsmykningen. Frelsens Hærs juletræ på Torvet blev i 1931 tændt før den øvrige julebelysning.

Den 26. november 1931 - en uge før lysene tændtes for første gang havde Dagbladet Vestkysten kontaktet installatør V. Leervad for at få en "Bulletin" om forberedelserne til gadeudsmykningen: 

"Juleudsmykningen kommer til at bestaa af mere end 3500 store og smaa Lamper i 57 lange Kæder. Vi har alle Kæder hængt op i Torvegade og har begyndt i Kongensgade helt nede ved Jernbanegade. Lad mig oplyse, at der kommer 42 kæder med 45 Lamper i hver i Kongensgade, og der bliver ca. 20 Meter mellem hver Kæde. I Torvegade laver vi 9 Kæder, ligeledes med 45 lamper i hver, medens Firmaet Tønder og Rasmussen hænger 6 lignende Kæder op i Skolegade fra Torvet til Englandsgade. I hver Kæde bliver der 44 smaa Lamper og en stor do. i Midten - ligesom til at hæfte Kæden fast i Skyerne med!"

Den begejstret journalist fra Dagbladet Vestkysten havde fulgt søndagens store begivenhed, og overskriften i mandagens avis var: 
"Da det straalende Lyshav tændtes
En tusindtallig Menneskeskare overværede i Gaar Eftermiddags det store Øjeblik, da Esbjerg Jule-Illumination i et blændende Nu tændtes. - Lys-Guirlanderne i Kongensgade og Torvegade og Projektørernes Lysvæld mod Raadhuset og Posthuset var et storslaaet og uforglemmeligt Syn."

Postkort, som viser "Det straalende Lyshav".
Foto: Tobiesens Papirhandel, Esbjerg. EBA 05371-222.

 

Dags Dato 1931.
Den 9. december 1931 annoncerede man for Vestkystens Julekoncert.
 

 

Programmet var meget varieret og indeholdt bl.a. indslag med Blaabærdrenge og Tyttebærpiger fra Frk. Rødgaards Børnehave, Esbjerg blandede Sangkor, klaverkoncerter med Fru Forretningsfører Sørensen, Frk. Margit Broegard og Frk. Edith Graversen, karakterdanse af Danselærerinde Fru Lamp og afsluttedes med Fællessang: "Julen har bragt velsignet Bud" akkompagneret af Tandlæge Kjærgaard.
Hele indtægten tilfaldt de fattiges jul.

« Tilbage