Nyhedsarkiv

3. december: Byens børn

Dato: 03-12-2018

Rask gik det i 1890'ernes Esbjerg - også for børnene

I løbet af 1890’erne er byen og havnen i kraftig vækst, og fra 1. januar 1894 udskilles Esbjerg fra Jerne-Skads Sognekommune, og bliver en selvstændig kommune. Befolkningstallet var 4111 i 1890, og det steg til 13355 i 1901. Kongensgade var blevet byens hovedgade med forretninger og hoteller, og der blev bygget skoler, kirker, sygehus, toldkammer og rådhus/ting- og arresthus. Der kom en telefonlinje til byen, og erhvervs- og foreningslivet blomstrede. I 1892 opstod udtrykket ”Rask må det gå”, som blev byens motto. Og det gik rask - og den 1. januar 1899 blev Esbjerg udnævnt til købstad.

Alt dette bevirkede en stor befolkningstilvækst, som bl.a. betød, at der efterhånden var indbyggere fra alle samfundsklasser, og som i andre store byer og købstæder blev det bedre borgerskabs børn i anledning af julen fotograferet iklædt nissetøj, og prospekter blev sendt  som julehilsen til familie og venner. 

Fotografisk opstilling med børn i nissetøj hos fotograf Ad. R. Andersen, som havde fotografatelier i Kongensgade 71 ca. 1891-1900. Billeder som dette blev sendt som prospekter med julehilsen til familie og venner.
Foto: EBA 64103-002. Ad. R. Andersen

Byens ubemidlede familier havde ikke de samme muligheder, og en kreds af byens borgerfruer stod i spidsen for at hjælpe, og annoncerede i Esbjerg Avis den 3. december 1898: "Syforeningen til Fordel for fattige Børn anmoder som sædvanligt dem, der har Vilje og Evne til at hjælpe os, om at tilsende os Penge, Garn eller Tøj til den forestående Juleuddeling".

 

Dags dato 1898:

Den 1. maj 1898 udkom avisen Vestjyllands Socialdemokrat for første gang. Avisen ville ”først og fremmest sprede Lys over de sociale, politiske og kommunale Forhold her ude ved Vestkystens Strande”.

I begyndelsen af december 1898 kunne man læse følgende i Vestjyllands Socialdemokrat:

"En 13aarig Dreng, som i Forgaars Eftermiddags kørte med en Trækkevogn i Kongensgade i Nærheden af Østergade, blev paakørt af en hurtigt kørende Vogn. Trækvognen blev væltet, og Drengen fik et stærkt Slag over Øjet.
Den alt for hurtige Kusk forsvandt uden at hjælpe Drengen.
Det vilde være heldigt, om Politiet kunde paase, at Kørselen ikke bliver alt for vild."

 

« Tilbage