Nyhedsarkiv

23. december: Julehandlen i Esbjerg har rekordår

Dato: 23-12-2017

I arkivets julekalender følger vi i år esbjergensernes forberedelser til jul via Dagbladet Vestkysten udgivet for 60 år siden i december 1957.

1957 var et særdeles godt år for julehandlen i Esbjerg. Dagbladet Vestkysten skriver den 23. december 1957:

”At dømme efter udtalelser fra flere forskellige forretningsdrivende synes julehandlen i Esbjerg i år at ville slå alle hidtidige rekorder. Et enkelt firma oplyser, at december-handlen i år har været den bedste i forretningens 53-årige historie.

Et særkende er det, at landboerne i nogen grad synes at have svigtet, hvilket sikkert kan sættes i forbindelse med at landmændene i år har været særlig belastet rent økonomisk. Men når der alligevel har været en julehandel i Esbjerg, der sprænger de hidtidige rammer, så skyldes det indkøb, som byens egne borgere har foretaget, hvilket igen i væsentlig grad hænger sammen med, at det har været et økonomisk godt år for fiskeriet.

Rent indkøbsmæssigt er der sket den ændring, at flertallet i år synes at have købt såkaldte ”bløde” – nyttige julegaver. Der er købt brugsgenstande af lidt bedre kvalitet end sædvanlig, og disse anvendes så som gaver. I større luksusbetonede ting har salget været forbavsende lille.

I går var det den helt store handle-søndag. Den for gennemkørsel helt afspærrede Kongensgade var eftermiddagen og aftenen igennem en stadig strøm af mennesker i ivrig gavediskussion. På visse tidspunkter, når trængslen var størst, måtte adskillige forretninger lukke folk ind i hold, og ved andre var der lange køer, som tålmodigt ventede på at komme til hos en af de travle ekspedienter. Også i dag og i morgen formiddag vil der sikkert være højtryk på i butikkerne, idet der altid vil være nogen, som har glemt enkelte gavekøb”.


Star-Sko


Slagterforretningen Wohlert


Herretøjsforretningen Boston

På billederne ses jule-udstillingsvinduer fra et udpluk af Esbjergs forretninger anno 1957.

Den gode julehandel kunne altså i væsentlig grad forklares med et godt år for fiskeriet – og det gode år for fiskeriet bekræftedes af formanden for Esbjerg Fiskeriforening, fiskeskipper Fr. Lodberg Jensen, på foreningens generalforsamling den 16. december. I formandens beretning hed det bl.a.:

”Fiskeriet fra Esbjerg har i år sat ny rekord med en samlet tilførsel til en værdi af ca. 53,4 mill. kr., en fremgang på godt 5 mill. kr. i forhold til samme periode i fjor, og hertil kommer ca. 11 mill. kr., der andrager værdien af den fisk, der i årets tre første kvartaler er landet i udenlandske, fortrinsvis engelske havne.

Den store fremgang skyldes bl.a. at flåden sidste år blev forøget med 19 fartøjer og i år indtil 15. november med 38 nye fartøjer, som alle er i drift. En anden medvirkende årsag til fiskeriets fremgang skal endvidere søges i flere fiskedage end i fjor. Fiskeriet er blevet drevet hårdt af Esbjerg-flåden, hvilket vel også er nødvendigt med de priser, der er på fartøjer i dag”.

« Tilbage