Nyhedsarkiv

2. december: En by med et torv og en banegård

Dato: 02-12-2018

I 1892 var Ting- og Arresthuset nyopført på Torvet, og det var det første der blev opført, af de senere meget markante bygninger på Torvet, vi kender i dag. Esbjergs første byvåben kan stadig ses på bygningen. Midt på Torvet var der en vandpost, hvorfra mange esbjergensere hentede drikkevand.

Torvet ses fra Torvegade mod Kongensgade og Skolegade en vinterdag i 1892. Midt på Torvet (mod højre i billedet) ses vandposten og til højre i Skolegade det dengang nyopførte Rådhus [Ting- og Arresthus].
Foto: EBA 04387-005. Gustav Bjerknæs, Esbjerg

Da loven om Esbjerg Havn blev vedtaget, vedtog Rigsdagen samtidig at anlægge en jernbane til den nye havn. Danmark var i sidste halvdel af 1800-tallet begyndt at eksportere flere og flere varer til England, og hvor man tidligere måtte vandre til udskibningsstederne med alle sine kreaturer, kunne man nu sende dem med jernbane og få dem hurtigere og federe frem til det engelske marked.

Jernbanen til Esbjerg blev indviet den 3. juli 1874. Esbjergs første banegård lå i det nuværende Exnersgade (hed dengang Jernbanevej). Banegården, som var opført i træ, var et arvestykke fra Fredericia, hvor de skulle have en ny banegård af mursten.

 

Dags dato 1889:

Tirsdag den 1. april 1889 udkom Esbjergs første avis – Esbjerg Folkeblad, og i begyndelsen af december 1889 kunne man læse følgende:

”En let Frost og lidt Snefog nu og da har begyndt Vinteren. På Tagene og ind over de øde Byggepladser har Sneen lagt sig som et Vinterskilt, og Frosten har slaaet Bro over de ufremkommelige Veje, saa Spadseregangen ved Banegaardsvejen nu ligger så glat som et Spejl, fin og pæn, så ren, at ingen fremmed kan tænke sig det Morads, der ligger under den dækkede Skorpe. Men naar Tøvejret kommer igjen, kommer Pløret ogsaa, og der levnes atter Lejlighed for enhver til tungsindige og ærgerlige Betragtninger over, hvor vor Amtsvejsbestyrelse er henne i dette Herrens Aar.”

« Tilbage