Film

Film

På denne side kan du se film, der på den ene eller anden måde omhandler Esbjergs historie. Siden vil løbende blive udbygget.

Rask må det gå
Fotograf Jens Christian Top tager os med på en poetisk rejse i industribyen Esbjerg anno 1985. De fleste lokationer i filmen er i dag væk.

Se filmen her.

Esbjerg på verdenskortet
Er man ikke inden for sygehusverdenen, siger navnet Institut for Tromboseforskning næppe ret mange noget. Der findes så mange forskellige institutter, og hvad er tromboseforskning? Siger man derimod forskning i og forebyggelse af blodpropper og kobler Esbjerg på, bliver det hele mere konkret og vedkommende. Det ved de blodprop-patienter også alt om, som løbende får tjekket deres blodværdier og medicinering på sygehuset.

I over 30 år har der nemlig fundet en epokegørende forskning sted i Esbjerg i netop forebyggelsen af blodpropper. Takket være dygtige forskere under bl.a. dr. med. Jørgen Jespersens ledelse og med økonomisk støtte fra bl.a. lokale fonde har de mange års forskning ført til bemærkelsesværdige resultater. At forskningen også involverer lokale firmaer som DAT-Schaub og Leo Pharma (Løvens Kemiske Fabrik) er næppe heller almindeligt kendt.

Den lukkede verden, som forskning eller er, er der nu mulighed for at få et spændende indblik i takket være filmen Blodpropforskning i Esbjerg, som er produceret af TVE. Den blev præsenteret den 27. april 2015 på Sydvestjysk Sygehus, hvor forskningen foregår. Filmen er produceret med støtte fra Alice og Tage Sørensens Fond.

Se filmen her.

I. C. Møllerparken
TV Esbjerg har i forbindelsen med renoveringen af den gamle kirkegård ved Vor Frelsers Kirke optaget 4 små film:

Anlægsstart
Arkitekten om I.C. Møllerparken
Vandkunsten
Indvielsen

Esbjerg Tidsrejser
I første halvdel af 2012 har TVE bl.a. vist en række lokalhistoriske programmer fra Esbjerg indre by, hvor arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen har fortalt om et sted, en hændelse eller en person, som har gjort en forskel i Esbjergs historie. Nyoptagelserne on location er blevet suppleret med gamle fotografier fra den tid, der fortælles om, og slutprodukterne har fået den fælles overskrift Esbjerg Tidsrejser:

Esbjerg Tidsrejse 1 - Havnegade
Esbjerg Tidsrejse 2 - Smedegade
Esbjerg Tidsrejse 3 - Royal hotellerne
Esbjerg Tidsrejse 4 - Ditlev Lauritzen
Esbjerg Tidsrejse 5 - 2. Verdenskrig

Esbjerg Tidsrejse 6 - Doktorens anlæg
Esbjerg Tidsrejse 7 - Posten i Esbjerg

Esbjerg Tidsrejse 8 - Julen i Esbjerg

Fra pionerby til energimetropol

Fra pionerby til energimetropol er titlen på den Esbjerg-film, som var én af Esbjerg Fondens gaver til Esbjerg by og dens borgere i forbindelse med Esbjerg Fondens 50-års jubilæum den 16. juni. Filmen varer 35 minutter og rummer  ud over en introduktion til byens historie 12 esbjergenseres fortælling om deres oplevelser af byen. De medvirkende er: Henning C. Kruuse, Tage Sørensen, Søren Stougaard, Jørn Jespersen, Jens Futtrup, Lars Ole Mathiasen, John. V. Laursen, Christian Martinez, Inge Merete Kjeldgaard, Jess Thorup, Lotte Grigel og Johnny Søtrup. Arkivleder Jørgen Dieckmann Rasmussen giver den historiske introduktion til Esbjerg.

Se filmen her.

Esbjergs skolehistorie
I 1814 blev der vedtaget en ny skolelov i Danmark. Det nye var undervisningspligten – der var metodefri, men undervises skulle børnene, hvad enten det foregik hjemme, på privatskole eller i den folkeskole, der blev grundlagt med samme skolelov. I august 2014 trådte en ny skolereform i kraft, som forandrede skolegang og undervisning grundlæggende.

I anledning af de to markante begivenheder er der produceret fire tidsrejser i Esbjergs skolehistorie. De handler bl.a. om undervisning af børn på landet før 1814 og om opbygningen af et skolevæsen i det Esbjerg, som opstod i forlængelse af loven om anlæg af en havn ved Esbjerg i 1868. Ikke mindst købstadsskolen i Esbjerg blev meget progressiv og social efter tidens målestok – man tog hånd om børns vilkår på en række områder, som ellers ikke var typiske for tiden. Ikke alt var dog lige populært hos eleverne – f.eks. skoletandlægen, som blev indført allerede i begyndelsen af 1900-tallet. Filmene slutter med den moderne skole fra 1950'erne, hvor Esbjerg bl.a. førte an med noget af tidens mest moderne skolebyggeri som Grådybskolen og i øvrigt fortsatte med at udvikle en allerede veludviklet folkeskole.

Esbjergs Skolehistorie 1 - Landsbyskolerne
Esbjergs Skolehistorie 2 - Byen Esbjerg
Esbjergs Skolehistorie 3 - Besættelsestiden
Esbjergs Skolehistorie 4 - Den moderne skole

Martin Spangsberg – en dansk opdagelsesrejsende i russisk tjeneste
En 300 år gammel "Esbjerg"-historie om en gæv vestjydes spændende rejser som Vitus Berings højre hånd, der måske blev snydt for sin rette plads i geografi- og historiebøgerne. Filmen er 31 minutter lang og er produceret af Olsson + Svarrer A/S.

Se filmen her.