Byråds- og udvalgsmøder

Videoer fra byråds- og udvalgsmøder

På denne side kan du se videoer fra byråds- og sammenlægningsudvalgsmøder fra Esbjerg Kommune fra perioden 2004-2010.

Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens drift og kan principielt tage stilling til alle kommunale spørgsmål. Af byrådet nedsættes de udvalg, der findes nødvendige, og disse står for den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender.

I menuen til venstre finder du videoer af møder holdt i byrådet og sammenlægningsudvalget i "gamle" Esbjerg Kommune i perioden 2004-2006 og møder holdt i byrådet i "ny" Esbjerg Kommune efter kommunesammenlægning pr. 1.1.2007. Du finder referater af møder tidligere end disse her.

Videooptagelser af byrådsmøder fra 2011 og frem til i dag finder du på Esbjerg Kommunes hjemmeside