Sognekort

Sognekort

Administrativ inddeling af nuværende Esbjerg kommune - historisk set.

Kan ses ved at følge dette link: http://eba.esbjergkommune.dk/Files/Files/eba/Esbjergs%20historie/Sognekort/index.html

Oversigtskortene viser kommuneinddelingen på givne tidspunkter gennem perioden 1842 - 2007. Der kan vælges blandt 10 årstal, hvor der er sket enten sammenlægninger eller adskillelser blandt de sogne, som var en del af Esbjerg Primærkommune pr. 1.4.1970.

Pr. 1.4.1943 havde vi omkring Esbjerg det største antal sognekommuner. Ved indførelsen af Sogne- forstanderskaberne (Sogneråd) i 1842, bestod flere sognekommuner af 2 sogne. Frem til 1943 havde der været en række sognekommuneadskillelser og efter 1943 begyndte kommunesammenlægningerne.