Jens Jensen Hammers (1866-1939) levnedsbeskrivelse

Jens Jensen Hammers (1866-1939) levnedsbeskrivelse

Levnedsbeskrivelse fra Jens Jensen Hammer der var sognepræst i Tølløse sogn i Nordsjælland, i hvilken forbindelse han modtog ridderkorset i 1936. Forinden havde Hammer tjent som sognepræst i Hillerslev sogn på Fyn og i Jerne sogn fra 1909-1916.

/Files/eba/Esbjergs historie/Digitale kilder/Hammer_-Jens-Jensen.pdf