Esbjerg Jernstøberi og Maskinfabrik

Esbjerg Jernstøberi og Maskinfabrik

Efter Rigsdagen havde besluttet at anlægge Esbjerg, lagde smed Frants Møller Frandsen og hans familie kursen tværs over Jylland. De blev de første nybyggere i hvad der nu hed Esbjerg, og åbnede smedeværksted i november 1868. Forretningen udviklede sig til Esbjerg Jernstøberi og Maskinfabrik alt imens byen skød op omkring den.

Du kan følge udviklingen de første 75 år i jubilæumsskriftet Esbjerg Jernstøberi og Maskinfabrik, og se billeder af medarbejdere, maskinel og bygningernes udvikling.

/Files/eba/Esbjergs historie/Digitale kilder/Esbjerg-Jernstoeberi-Maskinfabrik.pdf