Elektricitetsværket i Esbjerg 1907-1932

Esbjerg Elektricitetsværk 1907-1932

P. Buhl har forfattet jubilæumsskriftet i anledningen af Esbjerg Elektricitetsværks 25-års jubilæum. Værket forsynede siden 1907 Esbjerg og Omegn med elektricitet. Maskinhallen lå på Nygårdsvej og blev udbygget flere gange.

/Files/eba/Esbjergs historie/Digitale kilder/Esbjerg-ElektricitetsvAerk.pdf