Online bøger og tidsskrifter

Online bøger og tidsskrifter

Esbjerg Byhistoriske Arkiv har foruden de mange arkivalier i fysisk format også enkelte arkivalier i digital form. Det drejer sig fortrinsvis om tidstypiske og ellers svært tilgængelige kilder.

Bygge- og boligudstillingskataloget fra udstillingen i 1933
Et katalog udarbejdet i forbindelse med Bygge- og boligudstillingen i Esbjerg d. 26. august til 10. september 1933. Udstillingen bestod af 60 stande med byggematerialer og ting til boligens udstyr og var besøgt af over 5.000 interesserede. Entreen til udstillingen var 50 øre.

Arbejderhøjskolen i Esbjerg, Den Skandinaviske Højskole i Geneve og arkitekt Kornbeck stod bag udstillingen, der var fysisk placeret i en udstillingshal i Jyllandsgade.

Se bygge- og boligkataloget her:
Bygge- og boligudstillingskatalog  

Istidende
Et blad udgivet af Premier Is omkring deres produkter og om det at producere is. Ligeledes giver bladet et indgående indblik i den tekniske udvikling inden for produktion af is i 1930'erne. Istidende blev udgivet kvartalsvis, og målgruppen var, som bladet selv formulerede det, ”Ice Cream interesserede i Danmark”.

Se udgivelserne af Istidende her:
Istidende, 1. og 2. kvartal 1935  
Istidende, 3. kvartal 1935  
Istidende, 4. kvartal 1935  
Istidende, 1. kvartal 1936  

Vingernes historie
Gennemgang af Vingernes (Østervinge, Nørrevinge og Søndervinge) historie i almindelighed, og familien Christen Christensen i særdeleshed. Udarbejdet af Erling Christensen, Esbjerg.

Læs Vingernes historie her (åbnes i et nyt vindue):
Vingernes Historie 1. og 2. del  
Vingernes Historie bilag 1-44  

Bemærk: Da filen er konverteret fra PDF til iPaper-format, kan bilagene ikke ses via linksene i dokumentet, men skal i stedet ses separat i "Vingernes historie, bilag 1-44".

Carl B. Hoffmanns Maskinfabrik
Jubilæumsskrift for Carl B. Hoffmanns Maskinfabrik, der kunne fejre 50-års jubilæum den 3. juni 1953.

Læs jubilæumsskriftet her:
Carl B. Hoffmanns Maskinfabrik A/S 1903-1953