Uafhængig Arbejder- og Tjenestemandsliste

Uafhængig Arbejder- og Tjenestemandsliste - valgpjece til kommunevalget den 5. maj 1943

Uafhængig Arbejder- og Tjenestemandsliste - valgpjece til kommunalvalget den 5. maj 1943

Under Danmarks besættelse blev der afholdt rigsdagsvalg den 23. marts 1943 og efterfølgende kommunalvalg den 5. maj 1943.

I Esbjerg blev der til kommunalvalget - i lighed med andre større byer - opstillet en liste, der placerede sig til venstre for Socialdemokratiet. I Esbjerg hed listen Uafhængig Arbejder- og Tjenestemandsliste. Denne liste, der af de fleste - især socialdemokrater - blev betragtet som en kommunistisk dækliste, fik indvalgt tre medlemmer til byrådet. Det ene mandat kom fra DKP, der ikke havde mulighed for at stille op ved valget. 

Uafhængig Arbejder- og Tjenstemandsliste førte ikke valgkamp mod samarbejdspolitikken, men primært mod Socialdemokratiet, hvor listen især slog på sociale problemer og den voksende ulighed i samfundet.

I valgpjecen hedder det blandt andet: "Samarbejdet med de reaktionære partier i byrådet beviser løgnen om deres store omsorg for småkårsfolk. For socialdemokraterne gælder valget kun om fortsat samarbejde med de reaktionære til skade for arbejderne". Også skattepolitikken blev kritiseret - velhaverne burde betale mere i skat.

Læs valgpjecen som iPaper her (brug Internet Explorer) eller download som pdf-fil her.