Thyra Ingeborg Nielsen født Vinds dagbog

Thyra Ingeborg Nielsen født Vinds dagbog

Tuberkulose er en forfærdelig sygdom, der tidligere ramte mange i Danmark, ofte med dødelig udgang efter langvarige lidelser. Smitten ramte, uden man præcist kendte årsagen. I Danmark er TB nutildags næsten udryddet, men på verdensplan kræver sygdommen stadig mange ofre. TB-bakterierne har fulgt menneskeheden i årtusinder og er langtfra udryddet. Ca. 1,5 mio. mennesker dør årligt af den på verdensplan.

Med tidligere tiders medicin stod man næsten magtesløs over for behandling af sygdommen. Dog vidste man, at lys og frisk luft kunne have en positiv virkning. På initiativ af praktiserende læge Brinch i Esbjerg og finansieret af de katolske Sct. Joseph-søstre lykkedes det at få bygget Spangsbjerg Tuberkulosesanatorium i 1908, som i dag er psykiatrisk hospital. 

En af patienterne var Ingeborg Vind Nielsen, der var en 36-årig gårdmandskone fra Bovbjerg ved Guldager, ca. otte km fra hospitalet. Hun blev indlagt på Spangsbjerg den 7. april 1916 og tilbragte tre-fire måneder på sanatoriet. For at få tiden til at gå under indlæggelsen førte hun en dagbog, som er bevaret og offentliggøres her.

Ifølge journalen havde hun været ramt af sygdommen i ca. halvandet år med hoste, blodig opspyt og diarré og været sengeliggende i perioder. Hun beskrives som bleg og mager. Hun er muligvis blevet smittet af en af sine søskende, der var død af »brystsyge«. Til gengæld er det heldigt, at ingen af Ingeborgs i alt otte børn fik sygdommen.

Den 14. juli 1916 blev Ingeborg udskrevet uden at være helbredt. Hun døde den 1. juni 1920, 39 år gammel og efterlod manden Anders Kristian samt otte børn.

Læs Thyras dagbog som iPaper her (brug Internet Explorer) eller download som pdf-fil her.