Sognerådets erindringer 1894-1899

Sognerådets erindringer 1894-1899

Efter udskillelsen fra Jerne Sogn i 1894 var Esbjerg blevet et selvstændigt sogn sammen med Strandby og Rørkjær. Sognet eksisterede ikke længe, idet Esbjerg blev ophøjet til købstad allerede i 1898.

Ved den lejlighed forfattede sognerådsformand N. J. Poulsen et skrift, hvori han redegjorde for den udvikling, som sognerådet havde bidraget til. Det er kort og godt Esbjergs historie mellem 1894 og 1898, som det daværende sogneråd opfattede det. Heri hører vi om de opgaver, som den unge by stod over for. Antallet af skolepligtige børn steg fra 845 til 1.542, så der skulle bygges nye skoler, der skulle lånes penge til kloakering og brolægning af gader, ligesom vi også hører om stigningen i de offentlige udgifter, som f.eks. stigningen i fattighjælp 6.395 kr. til 8.217 kr., der blev udarbejdet vedtægter og bygget offentlige institutioner til glæde for borgerne. I de fire år fik byen f.eks. gasværk, vandværk, ligkapel, tre skoler, brandstation, kirkegård og kloakering.

Se sognerådets erindringer som iPaper her (brug Internet Explorer) eller download som pdf-fil her