Hyldestadresse Th. Dahl

Hyldestadresse til Th. Dahl

Th. Dahl blev født i Kalundborg i 1846, Han kom i skibsbyggerlære og slog sig i 1866 ned i Sønderho. Det varede dog ikke længe og i 1872 grundlagde han Esbjergs første skibsværft i dokhavnen. Her byggede han fartøjer til de mange fiskere, der slog sig ned i byen. Men det var dog byen, der interesserede Th. Dahl. Han sad i sognerådet i Jerne, og da Esbjerg blev selvstændig kommune i 1894 fortsatte han der.

I perioden 1895-1897 var han sognerådsformand i Esbjerg. Han trak sig tilbage på grund af svigtende helbred i maj 1897 og døde det følgende år. I de 26 år han boede i byen var han involveret i næsten alt. Han var med til at oprette banker, grundlægge virksomheder, bygge både skoler og kirke. Også infrastrukturen havde hans interesse. Han var med til at udbedre veje og gader, indføre kloakker og rendesten samt oprette både vand- og gasværk i Esbjerg. Th. Dahl var en vigtig person i det unge Esbjerg. Dette anerkendte datidens borgere også, så da Th. Dahl i 1897 havde 25 års borgerjubilæum modtog han en hyldestadresse fra byens borgere.

Hyldestadressen indeholdt også 15 akvareller af den københavnske maler Soya-Jensen, der alle havde motiv af bygninger og anlæg i Esbjerg, som Th. Dahl havde været med til at oprette.

Se Th. Dahls hyldestadresse som iPaper her. (brug Internet Explorer) eller download som pdf-fil her