Byplan for Esbjerg, 1924

Byplan for Esbjerg, 1924

I 1925 blev den første byplanlov vedtaget i Danmark. Men allerede i 1922 fik den nyansatte stadsingeniør Harald Nonboe til opgave at udarbejde et forslag til en ny byplan for Esbjerg.

Hovedidéerne i byplanen var at skabe klare hovedfærdselsårer både i den centrale del af byen og med hensyn til indfaldsvejene. Stormgade, Hjertingvej og Darumvej skulle være indfaldsvejene til byen. Byens hovedakse skulle være Kongensgade-Strandbygade med Torvet som centrum. Der skulle også være plads til en dobbeltsporet sporvognslinje i byen og en ny banegård ved Trafikhavnen. Der skulle placeres et nyt stadion ved Gl. Vardevej og et nyt sygehus ved Stormgade. Byplanen blev bundet sammen af en ringvej nord for byen.

Byplanen blev efter mange diskussioner vedtaget i 1924. Da var både en ny banegård og et nyt sygehus gledet ud af planen, sporvejslinjerne blev heller ikke gennemført. Til gengæld ændrede Strandby Plads udseende med byens første rundkørsel.

Læs hele byplanen her som iPaper (brug Internet Explorer) eller download byplanen her som pdf.