Historiske ruter

Historiske ruter

Historisk rute 1 - Sædding

Ruten går fra området ved Mennesker ved Havet/Fiskeri- og Søfartsmuseet. Turen slutter ved udløbet af Guldager Møllebæk ved Ådalen. Undervejs er der mulighed for at holde pauser, nyde udsigten, læse om det sted, man står, eller man kan afbryde turen undervejs ved en af stikvejene op til Sædding Strandvej.

Ruten følger stien langs den kystsikring, som er blevet anlagt efter nogle af de senere tiårs voldsomme storme. 

Begynder man ruten fra Guldager Møllebæk, skal teksterne læses fra bund til top.

Nyd turen.

Historisk Rute Sædding indvies den 7. august 2019.

 

© Esbjerg Byhistoriske Arkiv