Historiske begivenheder

Historiske begivenheder

Krigen 1864 – en lokal udløber

Når talen falder på krigen 1864, flyttes fokus næsten automatisk på Dannevirke og Dybbøl. Det var også der, kampene blev udkæmpet, og Danmark led det nederlag, der betød tab af hertugdømmerne samt en ny og nordligere grænse ved Kongeåen. De danske soldater kom dog fra hele Danmark, og tab af menneskeliv ramte derfor familier vidt forskellige steder i Danmark. Ét  eksempel herpå ses på Bryndum Kirkegård, hvor der står en gravsten over Christian Leopold Yderik, en af Fædrelandets tapre forsvarere ved Dannevirke og Dybbøl. Han døde i forsvaret af Danmark, kun 23 år gammel.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv har en række breve, som blev udvekslet mellem Christian Leopold Yderik og hans forældre og søskende fra januar 1863, hvor han var indkaldt, til det sidste bevarede brev i samlingen fra den 14. marts 1864.  Brevene er skrevet med gotisk håndskrift og er derfor blevet transskriberede.

Ved meddelelsen om sønnens død drog faderen, lærer Christian C. Yderik, til fronten for at hente liget af sin afdøde søn hjem til Bryndum. På grund af krigen og de mange fremmede tropper i Jylland måtte rejsen gå langs Vestkysten til Frederikshavn, derfra med skib til Nyborg, og så over Fyn til Als, hvor det lykkedes lærer Yderik at finde sønnens lig, få det gravet op og flyttet til Bryndum – nu med passérsedler gennem fjendens linjer, så rejsen kunne foregå direkte. Om denne færd skrev lærer Yderik senere en beretning, som også gengives. Et kort viser ruten for faderens sørgelige og besværlige rejse. 

Der er to indgange. Som PDF  (anbefales til tablets, iPhones o.lign.) og som iPaper :
 

Breve fra 1863-1864  

En soldatergrav - faderens beretning  

Yderiks rejse til Augustenborg  

Kort over rejsen Bryndum-Augustenborg retur