Historien kort fortalt

Historien kort fortalt

Byen, der ikke skulle have været der...

I dag er Esbjerg Vestkystens hovedstad. Kom man derimod til Esbjerg i 1867, bestod den af to gårde og tre huse, og der var 23 indbyggere. Esbjerg var blot en bebyggelse i Jerne Sogn.

Udviklingen kom først i gang, da Rigsdagen vedtog loven om anlæg af en havn ved Esbjerg den 24. april 1868. Efter krigen mod Preussen i 1864 havde Danmark mistet alle sine havne på den jyske vestkyst, og nu blev det et politisk krav at få en ny havn på den danske Vestkyst til især at håndtere landbrugets eksport af levende kreaturer, svin og får.

Anlægget af Esbjerg Havn i sin absolutte vorden. Dokhavnen er ved at blive anlagt, så udgravningen med skovl og spade kan begynde.
Anlægget af Esbjerg Havn i sin absolutte vorden i 1869. Dokhavnen er ved at blive anlagt, så udgravningen med skovl og spade kan begynde. 

Den 15. august 1874 åbnede havnen for besejling, men helt færdig blev den først i 1878. I alt 250 meter kaj var der fra begyndelsen. Fiskeri tænkte ingen på, ej heller at der ville komme en by ved havnen, men det kom til at gå anderledes. Den sparsomme, men stadigt voksende bebyggelse gav grobund for et begyndende handelsliv med købmænd, slagtere og bagere, ligesom de første fiskere fandt vej til Dokhavnens rolige bassin.

Da eksporten af levende kreaturer blev mødt med udenlandsk told, kunne Esbjerg Havn heldigvis bruges til eksport af smør og bacon, som blev dansk landbrugs nye eksportvarer. Det skete samtidig med en massiv industrialisering i Danmark, og hurtigt blev Esbjerg byen omtalt som stedet, hvor chancerne var bedre. Viste de sig ikke at være det, var afstanden til Englandsbådene og dermed det store udland kort. Samtidig med at byen voksede, kæmpede esbjergenserne for at få deres by udbygget med skoler, kirke, ting- og arresthus o.s.v.
 
Fra 1890rne og de næste mange år voksede fiskeriet voldsomt, og omkring 1970 hørte over 600 fiskerfartøjer hjemme i Esbjerg. I slutningen af 1960rne gav eftersøgningen af olie i Nordsøen resultat, og med energikrisen i 1973 blev udvindingen rentabel. Det hvirvlede Esbjerg ind i et offshoreeventyr, som gjorde den til Danmarks første og eneste center for olieaktiviteter.

Billede taget fra M/S Dana Sirena ifm. en DFDS-arrangeret havvindmølletur den 23. april 2012.
Offshoretravlhed i Trafikhavnen. En Mærsk supplierbåd er på vej ud, og i baggrunden ses en borerig, der ligger til opgradering i Fiskerihavnen, 2012.

Inden for de seneste 20 år er olien blevet suppleret med vindenergi, og i dag er Esbjerg Danmarks absolutte energimetropol. Udskibning af vindmøller præger ikke blot havnens område, men også landeveje og rundkørsler i og omkring byen og på havnen.

Og stedet, hvor eventyret begyndte i 1868 med to gårde, tre huse og 23 indbyggere, lægger i dag navn til en kommune, der efter strukturreformen i 2007 med indlemmelsen af Bramming og Ribe kommuner samt Grimstrup Sogn fra den daværende Helle Kommune har over 115.000 indbyggere. De 250 m. kaj er vokset til over 12 km., og på Esbjerg Havn er der for øjeblikket ca. 270 virksomheder og ca. 8.000 arbejdspladser. Der er indregistreret 16 fiskekuttere i Esbjerg på over 40 bruttoregister ton. Esbjerg Havn er således stadig af afgørende betydning for byen, men esbjergenserne arbejder i dag i vid udstrækning inden for industri og serviceerhverv, der ikke er tilknyttet havnen.