eUndervisning

eUndervisning

På denne side finder du online undervisningsmateriale om lokalhistorien i og omkring Esbjerg. Du kan i højre side af siden vælge mellem nedenstående e-undervisningsemner:

Fra Blækhus til Mus
Projektet er udarbejdet af Esbjerg Byhistoriske Arkiv i samarbejde med Skoletjenesten i Esbjerg i forbindelse med
Esbjerg Skolevæsens 125 års jubilæum d. 1. oktober 2002. Projektet består af en CD-R-udgivelse og en hjemmeside.

Fra blækhus til mus er et undervisningsmateriale om skolernes historie i Esbjerg, der er velegnet til brug på byens skoler i undervisningen. Materialet kan også bruges som baggrundsstof i forbindelse med lokalhistoriske emner og byvandringer.

Fra blækhus til mus er en billedkavalkade bygget op omkring temaer og emner fra skolevæsenets historie. Det er med andre ord en historisk rejse fra pen og blæk til vore dages computermus. Brugeren har mulighed for at opleve skolen i samspil med lokalsamfundet, iagttage ændringer - drage sammenligninger og konklusioner, og dermed opnå en bedre forståelse for skolernes udvikling. Indholdet er valgt ud fra nøje fastlagte kriterier med fokus på elevernes dagligdag. Det har ofte været et fravalg, fordi billedmaterialet har været så overvældende.

En stor tak til skolerne som velvilligt har stillet billedmateriale til rådighed, det har været et godt supplement til Esbjerg Byhistoriske Arkivs enorme samling. Herudover har Kortkontoret ved Esbjerg Kommune ydet en stor indsats med at fremskaffe og udforme kort til brug i projektet.

Digital Danmarkshistorie
Den digitale Danmarkshistorie er en online lære- og læsebog. Hensigten med denne er at præsentere et fyldigt og varieret materiale til især det tyvende århundredes udvikling. Det er en danmarkshistorie, som meget ofte - men ikke altid - tager udgangspunkt i lokalhistorien og viser hvordan danmarkshistorien slog ned i lokalsamfundet, som i dette tilfælde primært er Esbjerg.

Bogen udbygges løbende. Den er igangsat som et fælles projekt mellem Esbjerg Statsskole og Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Fra Esbjerg Statsskole deltager Peter Bak og Jens Bjerregaard. Webstedet administreres af Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Projektet fik støtte til den første fase fra Ribe Amts kulturudvalg.