Oversigtskortene viser kommuneinddelingen på givne tidspunkter. Der kan vælges blandt 10 årstal, hvor der er sket enten sammenlægninger eller adskillelser blandt de sogne, som var en del af Esbjerg Primærkommune pr. 1.4.1970.

Pr. 1.4.1943 havde vi omkring Esbjerg det største antal sognekommuner. Ved indførelsen af Sogne- forstanderskaberne (Sogneråd) i 1842, bestod flere sognekommuner af 2 sogne. Frem til 1943 havde der været en række sognekommuneadskillelser og efter 1943 begyndte kommunesammenlægningerne.

Vejledning : Vælg et år med et klik med musen. Når man fører musen hen over et sogn på kortet, vises sognets navn nederst til venstre på siden. Klik på sognet med museknappen, hvorved et kort over Sogne- Primær- eller Købstadskommunen vil fremkomme. Under kortet vil der være links til relevante oplysninger på Esbjerg Byhistoriske Arkivs hjemmeside. For flere sognes vedkommende vil der foreløbig kun være et link til en oversigt over kommunalt administrativt tilhørsforhold siden 1842. En samlet oversigt over alle sognes kommunale tilhørsforhold gennem tiderne kan ses her.

Bemærk : Siden er under op- og udbygning, så der kan være enkelte fejl og mangler. Der vil senere blive tilføjet flere links.

Lønne

Strandinger

Nørre Nebel

Lydum

Strellev

Ølgod

Sønder Omme

Filskov

Henne

Strandinger

Ovtrup

Lunde

Kvong

Horne

Tistrup

Skovlund

Grindsted

Grene

Ål

Strandinger

Oksby

Strandinger

Ho

Søulykker
Strandinger

Billum

Janderup

Varde

Torstrup

Hodde

Ansager

Stenderup

Hejnsvig

Vorbasse

Næsbjerg

Øse

Vester Starup

Lindknud

Bække

Veerst

Alslev

Alslev

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Bryndum

Bryndum Sognekommune 01.04.1842-01.04.1969

Bryndum

Kilde: Trap, 1965

Bryndum-Vester Nebel Sognerådsprotokoller
Bryndum Sognekommunes Forhandlingsprotokoller

Sognets administrative historie

Vester Nebel

Vester Nebel Sognekommune 01.04.1943-01.04.1969

Vester Nebel

Kilde: Trap, 1965

Vester Nebel Sognekommunes Forhandlingsprotokoller
Bryndum-Vester Nebel Sognerådsprotokoller

Sognets administrative historie

Grimstrup

Grimstrup

Kilde: Trap, 1965

Grimstrup Sogneråds Forhandlingsprotokoller

Sognets administrative historie

Årre

Årre

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Fåborg

Fåborg

Kilde: Trap, 1965

Åstrup

Holsted

Brørup

Læborg

Gesten

Guldager

Guldager Sognekommune 01.04.1842-01.04.1970

Guldager

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Guldager

Guldager Sognekommune 01.04.1842-01.04.1970

Guldager

Kilde: Trap, 1965

Sogneråds forhandlingsprotokoller
Søulykker
Strandinger

Sognets administrative historie

Skads

Skads Sognekommune 01.04.1914-01.04.1967

Skads

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Tjæreborg

Tjæreborg Sognekommune 01.04.1921-01.04.1970

Tjæreborg

Kilde: Trap, 1965

Tjæreborg Sogneråds Forhandlingsprotokoller 1.4.1921-31.3.1970
Sognets administrative historie

Sneum

Sneum Sognekommune 01.04.1921-01.04.1970

Sneum

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Sneum

Sneum Sognekommune 01.04.1921-01.04.1970

Sneum

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Del af Sneum sogn, øst for Sneum Å omkring Tømmerby, indlemmet i Bramminge Sognekommune 1.4.1938. Sneum Kirkesogn består fortsat af den oprindelige Sneum Sognekommune.

Tjæreborg / Sneum

Tjæreborg / Sneum

Kilde: Trap, 1965

Tjæreborg sogns administrative historie
Sneum sogns administrative historie

Bramming

Bramming Sognekommune 01.04.1842-01.04.1970

Bramming

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Bramming

Bramming Sognekommune 01.04.1842-01.04.1970

Bramming

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Vejrup

Vejrup

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Gørding

Gørding

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Føvling

Folding

Malt

Vejen

Andst

Darum

Darum

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Hunderup

Hunderup

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Jernved

Jernved

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Vilslev

Vilslev

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Hjortlund

Hjortlund

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Kalvslund

Kalvslund

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Farup

Farup

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Obbekær

Obbekær

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Vester Vedsted

Vester Vedsted

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Seem

Seem

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Hviding

Hviding

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Roager

Roager

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Spandet

Spandet

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Jerne

Jerne Sognekommune 01.04.1914-31.03.1945

Jerne

Kilde: Trap, 1925

Jerne Sogneråds Forhandlingsprotokoller 1.4.1914-31.3.1945

Sognets administrative historie

Skads / Jerne

Skads / Jerne

Kilde: Trap, 1925, 1965

Skads sogns administrative historie
Jerne sogns administrative historie

Jerne Skads Sogneråds Forhandlingsprotokoller 1842-31.3.1914
Sognerådsformand Th. Dahl
Søulykker
Strandinger

Nordby

Nordby

Kilde: Trap, 1965

Søulykker
Strandinger

Sønderho

Sønderho

Kilde: Trap, 1965

Søulykker
Strandinger

Mandø

Mandø

Kilde: Trap, 1965

Søulykker
Strandinger

Sognets administrative historie

Ribe Domkirke Landsogn

Ribe Domkirke Landsogn

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Ribe

Ribe

Kilde: Trap, 1965

Købstadens administrative historie

Skt. Katharina (Lustrup-Tved-Tange fra 1881)

Skt. Katharina

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Ribe

Ribe

Kilde: Trap, 1965

Købstadens administrative historie

Bryndum / Vester Nebel

Bryndum / Vester Nebel

Kilde: Trap, 1965

Bryndum sogns administrative historie
Vester Nebel sogns administrative historie

Bryndum-Vester Nebel Sognerådsprotokoller

Esbjerg kommune

Esbjerg

Esbjerg Sognekommune 01.01.1894-31.12.1898
Esbjerg Købstadskommune 01.01.1899-31.03.1945

Esbjerg

Kilde: Trap, 1925

Byrådsprotokoller
Esbjerg Sogneråds erindringer
Sognerådsformand Th. Dahl
Kommunaldirektør Hans Nielsens referater 1943-45
Søulykker
Strandinger
Ejendomsoplysninger, Vores Kvarter 1894-2005

Sognets administrative historie

Esbjerg

Esbjerg

Kilde: Trap, 1965

Byrådsprotokoller
Esbjerg Sogneråds erindringer
Søulykker
Strandinger
Ejendomsoplysninger, Vores Kvarter 1894-2005

Sognets administrative historie

Esbjerg

Esbjerg

Kilde: Trap, 1965

Byrådsprotokoller
Esbjerg Sogneråds erindringer
Søulykker
Strandinger
Ejendomsoplysninger, Vores Kvarter 1894-2005

Sognets administrative historie

Esbjerg

Esbjerg

Kilde: Trap, 1965

Byrådsprotokoller
Esbjerg Sogneråds erindringer
Søulykker
Strandinger
Ejendomsoplysninger, Vores Kvarter 1894-2005

Sognets administrative historie

Esbjerg Primærkommune

Esbjerg Primærkommune

Kilde: Kort- og matrikelstyrelsen og Esbjerg kommune, kortkontoret

Referater fra Byråd og udvalg
Ejendomsoplysninger, Vores Kvarter 1894-2005

Ny Esbjerg Kommune

Ny Esbjerg Kommune

Kilde: Kort- og matrikelstyrelsen og Esbjerg kommune, kortkontoret

Referater fra Byråd og udvalg

Bramming Primærkommune

Bramming Primærkommune

Kilde: Atlas, Danmarks administrative inddeling, 1984

Referater fra Byråd og udvalg

Ribe Primærkommune

Ribe Primærkommune

Kilde: Atlas, Danmarks administrative inddeling, 1984

Referater fra Byråd og udvalg

Alslev / Hostrup

Alslev / Hostrup

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Søulykker

Grimstrup / Årre

Grimstrup / Årre

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Darum / Bramminge

Darum / Bramming

Kilde: Trap, 1965

Vilslev / Hunderup

Vilslev / Hunderup

Kilde: Trap, 1965

Vilslev sogns administrative historie
Hunderup sogns administrative historie

Gørding / Vejrup

Gørding / Vejrup

Kilde: Trap, 1965

Gørding sogns administrative historie
Vejrup sogns administrative historie

Nykirke / Fåborg

Nykirke / Fåborg

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Varde Landsogn

Bramminge kommune

Vester Nykirke / Bramming / Darum

Kilde: Trap, 1965

Sognets administrative historie

Fanø

Fanø

Kilde: Trap, 1965

Søulykker